Veselību visiem 21. gadsimtā - Health For All in the 21st century

Iedzīvotāju veselības un veselības aprūpes resursu un darbības rādītāju klasifikators
StatussStarptautiskais klasifikators 
Izstrādātājs - iestādePASAULES VESELĪBAS ORGANIZĀCIJAS EIROPAS REĢIONĀLAIS BIROJS - WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE
Par klasifikatora uzturēšanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti galvenā atbildīgā valsts pārvaldes iestādeSLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS

Tiesiskais pamatojums

 

  • apstiprināts 51.Pasaules veselības asamblejā 1998.gada maijā. 

 

Klasifikatora pārskatīšana

netiek plānota.

Ieviešanas mērķis

starptautiski salīdzināmas statistikas par veselības aprūpē notiekošajiem sociālajiem un ekonomiskajiem procesiem iegūšana, apkopošana un analīze pa veselības aprūpes, ārstniecības iestādēm (uzņēmumiem), ārstu praksēm, administratīvajām teritorijām un valsti kopumā.

Objekts

veselības un veselības aprūpes resursu un darbības rādītāji.

Lietošanas sfēra
  • statistisko datu savākšana, apkopošana, analīze;
  • veselības aprūpes nozares valsts reģistru uzturēšana.

Pieejamība
  • publikācijā "Veselības statistikas rādītāji. Definīcijas, aprēķinu formulas un datu ieguves avoti";

  • Latvijas veselības un veselības aprūpes rādītāju datu bāzē – Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā, adrese: http://www.spkc.gov.lv/index.php?id=5

Kodēšanas sistēma
  • decimāli hierarhiskā

Koda garums 4 zīmes

 

Klasifikatora līmeņi:

1.līmenis

10

grupas

2.līmenis

294

pamatrādītāji

3.līmenis

619

rādītāju paplašinājumi

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Jānis Misiņš

ieņemamais amats

Slimību profilakses un kontroles centra
Pētniecības un veselības statistikas departamenta

Veselības statistikas nodaļas vadītājs

tālruņa nr.

67501582

faksa nr.67501591

e - pasta adrese

 janis [dot] misins [at] spkc [dot] gov [dot] lv