Veselības kontu sistēma: Veselības aprūpes funkcionālā klasifikācija - System of Health Accounts: Functional Classification of Health Care

StatussStarptautiskā klasifikācija
IzstrādātājsEKONOMISKĀS SADARBĪBAS UN ATTĪSTĪBAS ORGANIZĀCIJA (OECD
Par klasifikācijas ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgā valsts institūcija

CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE 

Tiesiskais pamatojums

Komisijas 2015.gada 4.marta Regula (ES) 2015/359, ar ko attiecībā uz statistiku par veselības aprūpes izdevumiem un finansējumu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1338/2008 (Dokuments attiecas uz EEZ)

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

netiek plānota.

Ieviešanas mērķis

nodrošināt starptautiski salīdzināmu statistiku par veselības aprūpes pakalpojumiem.

Objekts

veselības aprūpes pakalpojumi.

Lietošanas joma
  • sociālās statistikas un veselības aprūpes statistikas nodrošināšana;
  • veselības kontu sistēmas veidošana.
Pieejamība
  • elektroniski:

- OECD mājaslapā, adrese: http://www.oecd.org/els/health-systems/a-system-of-health-accounts-9789264116016-en.htm

 

- Pasaules Veselības organizācijas mājaslapā, adrese: http://www.who.int/health-accounts/methodology/sha2011.pdf

Kodēšanas sistēma
  • decimāli hierarhiskā

Koda garums zīmes

 

Klasifikācijas līmeņi:

1.līmenis

8

pozīcijas

2.līmenis

25

pozīcijas

3.līmenis

14

pozīcijas

Piezīme: Veselības aprūpes funkcionālās klasifikācijas kodu saraksts ir papildināts ar sadaļu, kas ietver arī ar veselības aprūpi netieši saistīto pakalpojumu kodus vai pakalpojumu, kuru mērķis nav cilvēka veselība, bet gan ar veselību saistītas aktivitātes, kodus (piemēram, ilgstoša sociālā aprūpe, tradicionālās vai alternatīvās medicīnas pakalpojumi,  ģimenes plānošanas un konsultēšanas pakalpojumi u.c. 

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Dace Krievkalne

ieņemamais amats

Centrālās statistikas pārvaldes
Sociālās statistikas departamenta
Kultūras, izglītības, zinātnes un veselības
statistikas daļas vecākā referente

tālruņa nr.

67366691

faksa nr.

67830137

e – pasta adrese

Dace [dot] Krievkalne [at] csb [dot] gov [dot] lv