Veselības kontu sistēma: Veselības aprūpes finansēšanas shēmu klasifikācija - System of Health Accounts: Classification of Health Care Financing

 

StatussStarptautiskā klasifikācija
Izstrādātājs EKONOMISKĀS SADARBĪBAS UN ATTĪSTĪBAS ORGANIZĀCIJA (OECD
Par klasifikācijas ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgā valsts institūcija

CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE

Tiesiskais pamatojums

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

netiek plānota.

Ieviešanas mērķis

nodrošināt starptautiski salīdzināmu statistiku par veselības aprūpes pakalpojumu finansējumu.

Objekts

veselības aprūpes finansēšanas shēmas.

Lietošanas joma
  • sociālās un veselības aprūpes statistikas nodrošināšana;
  • veselības kontu sistēmas veidošana.
Pieejamība
  • elektroniski:

 OECD mājaslapā, adrese: http://www.oecd.org/els/health-systems/a-system-of-health-accounts-9789264116016-en.htm

– Pasaules Veselības organizācijas mājaslapā, adrese: http://www.who.int/health-accounts/methodology/sha2011.pdf

 

Kodēšanas sistēma
  • hierarhiskā

Koda garums 6 zīmes

 

Klasifikatora līmeņi:

1.līmenis                             4             pozīcijas

2.līmenis                           10             pozīcijas

3.līmenis                           16             pozīcijas

4.līmenis                             8             pozīcijas

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds

Dace Krievkalne

ieņemamais amats

Centrālās statistikas pārvaldes
Sociālās statistikas departamenta
Kultūras, izglītības, zinātnes un veselības
statistikas daļas vecākā referente

tālruņa nr.

67366691

faksa nr.67830137

e - pasta adrese

Dace [dot] Krievkalne [at] csb [dot] gov [dot] lv