Veselības kontu sistēma: Veselības aprūpes sniedzēju klasifikācija - System of Health Accounts: Classification of Health Care Providers

StatussStarptautiskā klasifikācija
Izstrādātājs EKONOMISKĀS SADARBĪBAS UN ATTĪSTĪBAS ORGANIZĀCIJA (OECD
Par klasifikācijas ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgā valsts institūcijaCENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE

Tiesiskais pamatojums

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

netiek plānota.

Ieviešanas mērķis

nodrošināt starptautiski salīdzināmu statistiku par veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem.

Objekts

veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji.

Lietošanas joma
  • sociālās un veselības aprūpes statistikas nodrošināšana;
  • veselības kontu sistēmas veidošana.
Pieejamība
  • elektroniski:

OECD mājaslapā, adrese: http://www.oecd.org/els/health-systems/a-system-of-health-accounts-9789264116016-en.htm

– Pasaules Veselības organizācijas mājaslapā, adrese: http://www.who.int/health-accounts/methodology/sha2011.pdf
Kodēšanas sistēma
  • decimāli hierarhiskā

Koda garums 5 zīmes

 

Klasifikācijas līmeņi:

1. līmenis

 9

pozīcijas

2. līmenis

24

pozīcijas

3. līmenis8pozīcijas
Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Dace Krievkalne

ieņemamais amats

Centrālās statistikas pārvaldes
Sociālās statistikas departamenta

Sociālās statistikas datu apkopošanas un analīzes daļas vecākā referente

tālruņa nr.

67366691

faksa nr.

67830137

e - pasta adrese

Dace [dot] Krievkalne [at] csb [dot] gov [dot] lv