Valstu un teritoriju nomenklatūra Savienības ārējās tirdzniecības statistikai un statistikai par tirdzniecību starp dalībvalstīm

 

StatussEiropas Savienības klasifikators
Izstrādātājs - iestādeEIROPAS SAVIENĪBAS STATISTIKAS BIROJS (EUROSTAT)
Par klasifikatora uzturēšanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti galvenā atbildīgā valsts pārvaldes iestādeCENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE
Tiesiskais pamatojums

Klasifikatora pārskatīšana

netiek plānota.

Ieviešanas mērķis

ES dalībvalstu ārējās tirdzniecības statistikas un dalībvalstu savstarpējās tirdzniecības statistikas vajadzībām.

Objekts

valstis un teritorijas.

Lietošanas sfēra

valstu un teritoriju kodēšana.

Pieejamība
Kodēšanas sistēma
  • vienlīmeņa alfabētiskā

Koda garums 2 zīmes

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Lilita Laganovska

ieņemamais amats

Centrālās statistikas pārvaldes
Makroekonomiskās statistikas departamenta
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas,
analīzes un izplatīšanas daļas vecākā referente

tālruņa nr.

67366604

faksa nr.

67830137

e – pasta adrese

Lilita [dot] Laganovska [at] csb [dot] gov [dot] lv