Valstu un teritoriju nomenklatūra Savienības ārējās tirdzniecības statistikai un statistikai par tirdzniecību starp dalībvalstīm - Nomenclature of Countries and Territories for the External Trade Statistics of the Community

 

StatussEiropas Savienības klasifikators
Izstrādātājs EIROPAS SAVIENĪBAS STATISTIKAS BIROJS (EUROSTAT)
Par klasifikatora ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgā valsts institūcijaCENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE
Tiesiskais pamatojums

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

netiek plānota.

Ieviešanas mērķis

ES dalībvalstu ārējās tirdzniecības statistikas un dalībvalstu savstarpējās tirdzniecības statistikas vajadzībām.

Objekts

valstis un teritorijas.

Lietošanas joma

valstu un teritoriju kodēšana.

Pieejamība

Kodēšanas sistēma

  • vienlīmeņa alfabētiskā

Koda garums 2 zīmes

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Lilita Laganovska

ieņemamais amats

Centrālās statistikas pārvaldes
Makroekonomiskās statistikas departamenta
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas,
analīzes un izplatīšanas daļas vecākā referente

tālruņa nr.

67366604

faksa nr.

67830137

e – pasta adrese

Lilita [dot] Laganovska [at] csb [dot] gov [dot] lv