Valdības funkciju klasifikācija - Classification of the Functions of Government

StatussStarptautiskā klasifikācija
Izstrādātājs

APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJAS STATISTIKAS NODAĻA 

Par klasifikācijas ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgā valsts institūcijaCENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE

 

Tiesiskais pamatojums

 

  • apstiprināta ar Apvienoto Nāciju organizācijas Statistikas komisijas 15. sesijas rezolūciju 1 (XV) - SNA 1968 un 27. sesijas rezolūciju 1993/5 - SNA 1993.

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

tiek plānota sakara ar Starptautiskās standartizētās izglītības klasifikācijas (ISCED 2011) piemērošanu sociālās statistikas datu apkopošanai pa izglītības līmeņiem.

Ieviešanas mērķis

nodrošināt vienotu valdības izdevumu sistematizēšanu un apkopošanu, kā arī valdības izdevumu salīdzināmību valstu starpā (funkciju griezumā).

Objekts

valsts un pašvaldību budžetu izdevumi.

Lietošanas joma
  • ministrijas un citas centrālās valsts iestādes;
  • to padotībā esošās budžeta finansētas institūcijas;
  • pašvaldību budžeta finansētas institūcijas.
Pieejamība
Kodēšanas sistēma
  • decimāli hierarhiskā

Koda garums 4 zīmes

 

Klasifikācijas līmeņi:

1.līmenis

10

nodaļas

2.līmenis

69

grupas

3.līmenis

109

klases

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Jūlija Borisova

ieņemamais amats

Centrālās statistikas pārvaldes
Makroekonomiskās statistikas departamenta
Valsts finanšu daļas vecākā referente

tālruņa nr.

67366788

faksa nr.

67830137

e – pasta adrese

Julija [dot] Borisova [at] csb [dot] gov [dot] lv