Valdības funkciju klasifikācija - Classification of the Functions of Government

StatussEiropas Savienības klasifikācija
Izstrādātājs - iestādeEIROPAS SAVIENĪBAS STATISTIKAS BIROJS (EUROSTAT)
Par klasifikācijas uzturēšanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti galvenā atbildīgā valsts pārvaldes iestādeCENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE

Piesaistītā institūcija

FINANŠU MINISTRIJA

Tiesiskais pamatojums

Klasifikācijas pārskatīšana

netiek plānota.

Ieviešanas mērķis

nodrošināt vienotu valdības izdevumu sistematizēšanu un apkopošanu, kā arī valdības izdevumu salīdzināmību valstu starpā (funkciju griezumā).

Objekts

valsts un pašvaldību budžeta izdevumi.

Lietošanas sfēra
  • ministrijas un citas centrālās valsts iestādes;
  • to padotībā esošās budžeta finansētas institūcijas;
  • pašvaldību budžeta finansētas institūcijas.
Pieejamība
Kodēšanas sistēma
  • decimāli hierarhiskā

Koda garums 3 zīmes

 

Klasifikācijas līmeņi:

1.līmenis

10

nodaļas

2.līmenis

69

grupas

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Vija Veidemane

ieņemamais amats

Centrālās statistikas pārvaldes
Makroekonomiskās statistikas departamenta
Valsts finanšu daļas vadītāja

tālruņa nr.

67366963

faksa nr.

67830137

e – pasta adrese

Vija [dot] Veidemane [at] csb [dot] gov [dot] lv