Ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikators

StatussNacionālais klasifikators
Izstrādātājs - iestādeVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Par klasifikatora uzturēšanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti galvenā atbildīgā valsts pārvaldes iestāde

VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA

Piesaistītā institūcija

VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "LATVIJAS VIDES, ĢEOLOĢIJAS UN METEOROLOĢIJAS CENTRS"

 

Tiesiskais pamatojums

 

 

Klasifikatora pārskatīšana 

tiek plānotā 2016.gada otrajā pusgadā

Ieviešanas mērķis

nodrošināt valsts juridiskās un fiziskās personas ar ērti pieejamu informāciju ūdens resursu apsaimniekošanā, kā arī piesārņojuma kontrolei upju baseinu griezumā.

Objekts

Latvijas Republikas teritorijas visu lielāko ūdensteču (upju, strautu, kanālu) sateces baseini, kas ir lielāki par 25 km², vai arī baseinam atbilstošā ūdenstece (vai tās posms) garāka par 10 km.

Lietošanas sfēra
  • statistikas datu savākšana un apkopošana;
  • ūdens saimnieciskie aprēķini un bilances.
Pieejamība
Kodēšanas sistēma
  • hierarhiskā

Koda garums 2 – 10 zīmes

 

Klasifikatora struktūra ietver 4385 objektus, kuri ir iedalīti 9 līmeņos:

1.līmenis

20

lielbaseini

2.līmenis

96

iecirkņi

3.līmenis

617

iecirkņi

4.līmenis

1676

iecirkņi

5.līmenis

1426

iecirkņi

6.līmenis

368

iecirkņi

7.līmenis

104

iecirkņi

8.līmenis

67

iecirkņi

9.līmenis

17

iecirkņi

Katra ūdensteces pieteka (un tai atbilstošais iecirknis) tiek kodēta kā jauns apakšlīmenis (1 zīme kodā).

 

Kontaktpersonas

vārds, uzvārds

Ruta Rimša

ieņemamais amats

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Vides aizsardzības departamenta
Ūdens resursu nodaļas
vecākā referente s

tālruņa nr.

67026903

faksa nr.

67820442

e - pasta adrese

Ruta [dot] Rimsa [at] vidm [dot] gov [dot] lv

 

vārds, uzvārds

Jānis Šīre

ieņemamais amats

Latvijas Vides, ģeoloģijas un metroloģijas centra
Informācijas analīzes daļas

Iekšzemes ūdens nodaļas vadītājs

tālruņa nr.

67032016

faksa nr.

67145154

e - pasta adrese

janis [dot] sire [at] lvgmc [dot] lv