Ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikators

StatussNacionālais klasifikators
Izstrādātājs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Par klasifikatora ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgā valsts institūcija

VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA

 

Tiesiskais pamatojums

 

 

  • apstiprināts ar Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumiem Nr. 318 "Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru", kas zaudējuši spēku 01.06.2017. 

  • 2018. gadā tika sagatavots Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru" (VSS – 344).

 

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana 

klasifikatoru pārskata ne retāk kā reizi desmit gados. 

Ieviešanas mērķis

nodrošināt valsts juridiskās un fiziskās personas ar ērti pieejamu informāciju ūdens resursu apsaimniekošanā, kā arī piesārņojuma kontrolei upju sateces baseinu griezumā.

Objekts

Latvijas Republikas teritorijas visu lielāko ūdensteču (upju, strautu, kanālu) sateces baseini, kas ir lielāki par 25 km², vai arī baseinam atbilstošā ūdenstece (vai tās posms) garāka par 10 km.

Lietošanas joma
  • statistikas datu savākšana un apkopošana;
  • ūdens saimnieciskie aprēķini un bilances.
Pieejamība
Kodēšanas sistēma
  • hierarhiskā

Koda garums 2 – 10 zīmes

 

Klasifikatora struktūra ietver 4385 objektus, kuri ir iedalīti 9 līmeņos:

1.līmenis

20

lielbaseini

2.līmenis

96

iecirkņi

3.līmenis

617

iecirkņi

4.līmenis

1676

iecirkņi

5.līmenis

1426

iecirkņi

6.līmenis

368

iecirkņi

7.līmenis

104

iecirkņi

8.līmenis

67

iecirkņi

9.līmenis

17

iecirkņi

Katra ūdensteces pieteka (un tai atbilstošais iecirknis) tiek kodēta kā jauns apakšlīmenis (1 zīme kodā).

 

Kontaktpersonas

vārds, uzvārds

Ruta Rimša

ieņemamais amats

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Vides aizsardzības departamenta
Ūdens resursu nodaļas vecākā referente s

tālruņa nr.

67026903

faksa nr.

67820442

e - pasta adrese

Ruta [dot] Rimsa [at] vidm [dot] gov [dot] lv

 

vārds, uzvārds

Jānis Šīre

ieņemamais amats

Latvijas Vides, ģeoloģijas un metroloģijas centra
Informācijas analīzes daļas

Iekšzemes ūdens nodaļas vadītājs

tālruņa nr.

67032016

faksa nr.

67145154

e - pasta adrese

janis [dot] sire [at] lvgmc [dot] lv