Ūdens horizontu klasifikācija

StatussNacionālā klasifikācija
Izstrādātājs - iestādeValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Par klasifikācijas uzturēšanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti atbildīgās valsts pārvaldes iestādesVIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA, VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "LATVIJAS VIDES,ĢEOLOĢIJAS UN METEOROLOĢIJAS CENTRS"

Piesaistītā institūcija

VALSTS VIDES DIENESTS

Tiesiskais pamatojums

Klasifikācijas pārskatīšana 

netiek plānota.

Ieviešanas mērķis
  • pazemes ūdens ieguves avotu precīza uzskaite, kura kopā ar statistiskas datiem par ūdens izmantošanu ļauj iegūt informāciju par ūdens ieguves daudzumu no katra ūdens horizonta, veidot pazemes ūdens bilanci;

  • informācijas apmaiņa starp dažādām valsts institūcijām, ūdens patērētājiem, uzņēmējsabiedrībām, kas veic hidroģeoloģisko izpēti

Objekts

visi Latvijas Republikas teritorijā sastopamie ūdens horizonti visās trijās hidrodinamiskajās zonās (sākot no kvartāra ūdens horizontiem un kompleksiem līdz Kembrija-Venda ūdens horizontu kompleksam).

Lietošanas sfēra
  • pazemes ūdeņu klasificēšana;
  • ūdens resursu atļauju izsniegšana;
  • ūdensieguves urbumu pases, pazemes ūdeņu atradņu pases.
Pieejamība
Kodēšanas sistēma
  • vienlīmeņa

Koda garums 1 - 9 zīmes

 

Klasifikācijas līmeņi:

1.līmenis

32

pazemes horizonti

Kontaktpersonas

vārds, uzvārds

Dace Ozola

ieņemamais amats

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Vides aizsardzības departamenta

Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas 

vecākā referente

tālruņa nr.

67026518

faksa nr.

67820442

e - pasta adrese

Dace [dot] Ozola [at] varam [dot] gov [dot] lv

  
vārds, uzvārdsKristaps Caune
ieņemamais amats

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra
Informācijas analīzes daļas

Iekšzemes ūdens nodaļas vadošais speciālists
tālruņa nr.67770069
faksa nr.67145154
e - pasta adreseKristaps [dot] Caune [at] lvgmc [dot] lv