Transporta statistikas standartizētā preču klasifikācija, 2007. gads - Standard Goods Classification for Transport Statistics, 2007

StatussEiropas Savienības klasifikācija
IzstrādātājsEIROPAS SAVIENĪBAS STATISTIKAS BIROJS (EUROSTAT)
Par klasifikācijas ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgā valsts institūcija

CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE

Tiesiskais pamatojums

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana 

netiek plānota.

Ieviešanas mērķis

datu salīdzināmības nodrošināšana par pārvadāto preču veidiem ar dažādiem transporta veidiem un citām ES dalībvalstīm.

Objekts

pārvadāto preču veidi.

Lietošanas joma

statistisko datu grupējuma pēc pārvadāto preču veidiem iegūšana.

Pieejamība

          

Kodēšanas sistēma
  • decimāli hierarhiskā

Koda garums 3 zīmes

 

Klasifikācijas līmeņi:

1.līmenis

20

nodaļas

2.līmenis

81

grupas

 

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Edīte Miezīte

ieņemamais amats

Centrālās statistikas pārvaldes
Lauksaimniecības un vides statistikas departamenta
Transporta un tūrisma statistikas daļas vadītāja

tālruņa nr.

67366810

faksa nr.

67830137

e – pasta adrese

Edite [dot] Miezite [at] csb [dot] gov [dot] lv