Statistiski teritoriālo vienību klasifikācija - Nomenclature of Territorial Units for Statistics

 
StatussEiropas Savienības klasifikācija
Izstrādātājs EIROPAS SAVIENĪBAS STATISTIKAS BIROJS (EUROSTAT)
Par klasifikācijas ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgā valsts institūcija

CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE

 

Tiesiskais pamatojums

 

 

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

tiek veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1059/2003 5.panta 4.punktu ne biežāk kā ik pēc trim gadiem. 2016.gadā  aktualizētā klasifikācija stāsies spēkā 2018.gada 1.janvārī. 
Ieviešanas mērķis

sadalīt valsts teritoriju vienībās, kas atbilst Eiropas Savienības kritērijiem (iedzīvotāju skaits), lai nodrošinātu salīdzināmu reģionālo statistiku starp Eiropas valstīm.

Objekts

statistiskās vienības (dažādu līmeņu reģioni) Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Lietošanas joma

  • reģionālā statistika;

  • makroekonomiskā statistika;

  • ES strukturālie fondi.

Pieejamība
  • elektroniski - Eurostat klasifikāciju serverī RAMON, adrese:
- dalījumā pēc valsts:

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NUTS_2013&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC

- dalījumā pēc reģionālā līmeņa:

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NUTS_2013L&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC
 

Papildu informācija NUTS mājaslapā. 

Kodēšanas sistēma
  • hierarhiskā

Koda garums 5 zīmes


Klasifikācijas līmeņi (vienību skaits Eiropas Savienības teritorijā).

Aktuāli no 2015. gada 1.janvāra: 

 

0.līmenis

28

valstis

1.līmenis

 98

reģioni

2.līmenis

276

reģioni

3.līmenis

1342

reģioni

Kontaktpersona

 

vārds, uzvārds

Olga Pritula

ieņemamais amats

Centrālās statistikas pārvaldes

Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departamenta
Statistikas plānošanas un standartizācijas daļas vecākā referente

tālruņa nr.

67366613

faksa nr.

67830137

e - pasta adrese

Olga [dot] Pritula [at] csb [dot] gov [dot] lv