Starptautiskā Veselības aprūpes kontu klasifikācija - International Classification for Health Accounts

StatussStarptautiskā klasifikācija
Izstrādātājs - iestādeEkonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD)
Par klasifikācijas uzturēšanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti galvenā atbildīgā valsts pārvaldes iestāde

CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE 

Piesaistītā institūcija 

NACIONĀLAIS VESELĪBAS DIENESTS

Tiesiskais pamatojums

Komisijas 2015.gada 4.marta Regula (ES) 2015/359, ar ko attiecībā uz statistiku par veselības aprūpes izdevumiem un finansējumu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1338/2008.

Klasifikācijas ieviešana

tiek veikta 2016.gadā (pirmais pārskata gads ir 2014.gads).

Ieviešanas mērķis

nodrošināt starptautisku finanšu un citu rādītāju salīdzināmību veselības aprūpes statistikā.

Objekts

veselības aprūpes pakalpojumi, finansēšanas shēmas un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji.

Lietošanas sfēra

sociālā statistika, veselības aprūpes statistikas institūcijas, ministrijas.

Pieejamība
  • publikācijas (dokumenta) veidā;
  • elektroniski:

- OECD mājaslapā, adrese: http://www.oecd.org/els/health-systems/sha2011.htm

 

- Pasaules Veselības organizācijas mājaslapā, adrese: http://www.who.int/health-accounts/methodology/sha2011.pdf

Kodēšanas sistēma
  • decimāli hierarhiskā

Koda garums 6 zīmes

 

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Dace Krievkalne

ieņemamais amats

Centrālās statistikas pārvaldes
Sociālās statistikas departamenta
Kultūras, izglītības, zinātnes un veselības
statistikas daļas vecākā referente

tālruņa nr.

67366691

faksa nr.

67830137

e – pasta adrese

Dace [dot] Krievkalne [at] csb [dot] gov [dot] lv