Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija, 10. redakcija, ar atvasinātajām klasifikācijām – International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, with derived classifications

StatussStarptautiskā klasifikācija 
Izstrādātājs PASAULES VESELĪBAS ORGANIZĀCIJA 
Par klasifikācijas ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgā valsts institūcijaSLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS

Tiesiskais pamatojums

  • apstiprināta 43.Pasaules Veselības Asamblejā 1990.gada maijā.  

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

netiek plānota (kopš 2016.gada 1.janvāra spēkā SSK-10 5.izdevums).

Ieviešanas mērķis

starptautiski salīdzināmas statistikas iegūšana veselības un veselības aprūpes jomā.

Objekts

slimības un veselības problēmas.

Lietošanas joma
  • statistisko datu savākšana, apkopošana, analīze;
  • datubāzu un reģistru uzturēšana;

  • medicīnisko dokumentu lietvedība.

Pieejamība
  • publikācijas (dokumenta) veida - Slimību profilakses un kontroles centrā (1. un 2.sējums);

  • elektroniski:

- Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā, adrese: http://www.spkc.gov.lv/ssk10/

- Pasaules Veselības Organizācijas mājaslapā (angļu valodā), adrese: http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en

 

  

Kodēšanas sistēma
  • decimāli hierarhiskā (burtciparu)

Koda garums 4 zīmes

 

Klasifikācijas līmeņi:

1.līmenis

22

nodaļas

2.līmenis

2056

pamatrādītāji ar trīszīmju kodiem

3.līmenis

10192

pamatrādītāju paplašinājumi ar četrzīmju kodiem

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Jānis Misiņš

ieņemamais amats

Slimību profilakses un kontroles centra 
Pētniecības un veselības statistikas departamenta
Veselības statistikas nodaļas vadītājs

tālruņa nr.

67501582

faksa nr.

67501591

e – pasta adrese

 janis [dot] misins [at] spkc [dot] gov [dot] lv