Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija, 10. redakcija, 1.,2.,3. sējums – International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems ICD-10, Tenth Revision, Volume 1, 2, 3

StatussStarptautiskā klasifikācija 
Izstrādātājs - iestādePASAULES VESELĪBAS ORGANIZĀCIJA (PVO) - WORLD HEALTH ORGAZATION (WHO)
Par klasifikācijas uzturēšanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti galvenā atbildīgā valsts pārvaldes iestādeSLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS

Tiesiskais pamatojums

  • apstiprināta 43.Pasaules veselības asamblejā 1990.gada maijā.  
Klasifikācijas ieviešanaPVO dalībvalstīs tika veikta 1994.gadā.

Klasifikācijas pārskatīšana

2015.gadā veikta klasifikācijas atjaunošana atbilstoši PVO apstiprinātajām izmaiņām, kuras stājās spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Ieviešanas mērķis

starptautiski salīdzināmas statistikas iegūšana veselības un veselības aprūpes jomā.

Objekts

slimības un veselības problēmas.

Lietošanas sfēra
  • statistisko datu savākšana, apkopošana, analīze;
  • datubāzu un reģistru uzturēšana;

  • medicīnisko dokumentu lietvedība.

Pieejamība
  • papīra formātā - Slimību profilakses un kontroles centrā (1. un 2.sējums);
  • elektroniski - Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā, adrese: http://www.spkc.gov.lv/ssk10/

  

Kodēšanas sistēma
  • decimāli hierarhiskā (burtciparu)

Koda garums 4 zīmes

 

Klasifikācijas līmeņi:

1.līmenis

22

nodaļas

2.līmenis

2056

pamatrādītāji ar trīszīmju kodiem

3.līmenis

10192

pamatrādītāju paplašinājumi ar četrzīmju kodiem

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Jānis Misiņš

ieņemamais amats

Slimību profilakses un kontroles centra 
Pētniecības un veselības statistikas departamenta
Veselības statistikas nodaļas vadītājs

tālruņa nr.

67501582

faksa nr.

67501591

e – pasta adrese

 janis [dot] misins [at] spkc [dot] gov [dot] lv