Starptautiskā standartizētā visu ekonomiskās darbības veidu klasifikācija, 4.redakcija - International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Revision 4

StatussStarptautiskā klasifikācija
Izstrādātājs - iestādeAPVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJAS STATISTIKAS NODAĻA 
Par klasifikācijas uzturēšanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti galvenā atbildīgā valsts pārvaldes iestādeCENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE

Tiesiskais pamatojums


nav.
 

Klasifikācijas pārskatīšana

netiek plānota.

Ieviešanas mērķis

izveidot harmonizētu klasifikāciju, ar kuras palīdzību varētu iegūt salīdzināmu statistiku ar citām valstīm par uzņēmumu ekonomiskās darbības rezultātiem.

Objekts

ekonomiskās darbības veidi.

Lietošanas sfēra
  • ekonomikas, sociālās, veselības un demogrāfijas statistikas datu vākšana, apkopošana un prezentācija atbilstoši ekonomiskās darbības veidiem;
  • nacionālo kontu sastādīšanā.
Pieejamība
  • elektroniski:

– ANO Statistikas nodaļas mājaslapā, adrese: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp;

 

Kodēšanas sistēma
  • hierarhiskā

Koda garums 4 zīmes

 

Klasifikācijas līmeņi:

1. līmenis

 21

sekcija

2. līmenis

88

nodaļas

3. līmenis

237

grupas

4. līmenis

417

klases

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Nadežda Orlova

ieņemamais amats

Centrālās statistikas pārvaldes
Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departamenta

Statistikas plānošanas un standartizācijas daļas

vecākā referente

tālruņa nr.

67366962

faksa nr.

67830137

e - pasta adrese

Nadezda [dot] Orlova [at] csb [dot] gov [dot] lv