Starptautiskā standartizētā profesiju klasifikācija - International Standard Classification of Occupations

Statuss

Starptautiskā klasifikācija

Izstrādātājs - iestāde

Starptautiskā darba organizācija

International Labour Organization (ILO)

Par klasifikācijas uzturēšanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti galvenā atbildīgā valsts pārvaldes iestāde

LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA

Piesaistītā institūcijaCENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE

Tiesiskais pamatojums

 

Klasifikācijas pārskatīšana

netiek plānotā. 

Ieviešanas mērķis

  • noteikt starptautiskai praksei atbilstošas profesiju klasifikācijas pamata (minimālās) prasības, lai atbilstoši tām ievirzītu personāla sagatavošanu;
  • nodrošināt starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu, lai valstis varētu izmantot to tautas skaitīšanā, valstu nodarbinātības dienestu vajadzībām un citiem uz klientu orientētiem mērķiem; 
  • nodrošināt statistikas datu, kas attiecas uz profesijām, salīdzināmību ES dalībvalstīs un pārējās pasaules valstīs.

Objekts

profesijas, amati, specialitātes, arodi

Lietošanas sfēra

  • darba tirgus attīstības joma;
  • visas statistikas jomas, kurās norādīta pēc profesijām sadalīta statistika. 

Pieejamība

Kodēšanas sistēma

  • hierarhiskā

 

  Koda garums 4 zīmes

 

Klasifikācijas līmeņi

 

1.līmenis

10

 pamatgrupas

2.līmenis

43

 apakšgrupas

3.līmenis

130

 mazās grupas

4.līmenis

436

 atsevišķās grupas

 

 

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

 

Aina Liepiņa

ieņemamais amats

 

Labklājības ministrijas

Darba tirgus politikas departamenta

vecākā referente

tālruņa nr.

 

67021519

e - pasta adrese

 

Aina [dot] Liepina [at] lm [dot] gov [dot] lv