Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija - International Standard Classification of Education

 

StatussStarptautiskā klasifikācija
Izstrādātājs - iestādeApvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO)
Par klasifikācijas uzturēšanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti galvenā atbildīgā valsts pārvaldes iestādeIZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA 

 

Piesaistītā institūcija

CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE

Tiesiskais pamatojums

  • apstiprināta UNESCO 36. ģenerālkonferencē 2011.gada 10.novembrī.

Klasifikācijas ieviešana

tika veikta 2014.gadā.

Ieviešanas mērķisnodrošināt starptautiskajai praksei atbilstošu statistikas datu salīdzināmību izglītības jomā.
Objekts

izglītības programmas, izglītības pakāpes.

Lietošanas sfēra
  • izglītības iestāžu darbība izglītības programmu īstenošanā;
  • izglītības programmu reģistrs;

  • izglītības statistika.

Pieejamība
  • elektroniski:

Eiropas Savienības statistikas biroja (EUROSTAT) klasifikāciju serverī RAMON, adrese: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/other_documents/isced_2011/index.cfm?TargetUrl=DSP_ISCED_2011

 

 

UNESCO mājaslapā, adrese: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx

 

Kodēšanas sistēma
  • hierarhiskā

Koda garums 3 zīmes 

  • 3 ciparu  kodēšanas sistēma tiek izmantota gan attiecībā uz izglītības programmām (ISCED-P), gan attiecībā uz izglītības pakāpēm (ISCED-A).

 

Klasifikācijas līmeņi:

1.līmenis              9       izglītības līmeņi

2.līmenis          20/22    kategorijas (ISCED-P/ISCED-A)

3.līmenis          59/32    apakškategorijas (ISCED-P/ISCED-A)

 

Kontaktpersonas

 

vārds, uzvārds

Aļona Babiča

ieņemamais amats

Izglītības un zinātnes ministrijas
Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta
eksperte

tālruņa nr.

67047703

faksa nr.

67223905

e - pasta adrese

alona [dot] babica [at] izm [dot] gov [dot] lv

vārds, uzvārds

Dainis Papāns

ieņemamais amats

Izglītības un zinātnes ministrijas
Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta
juriskonsults

tālruņa nr.

67047838

faksa nr.

67223905

e - pasta adrese

dainis [dot] papans [at] izm [dot] gov [dot] lv