Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija - International Standard Classification of Education

 

StatussStarptautiskā klasifikācija
IzstrādātājsAPVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJAS IZGLĪTĪBAS, ZINĀTNES UN KULTŪRAS ORGANIZĀCIJA (UNESCO)
Par klasifikācijas ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgā valsts institūcijaIZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA 

 

Tiesiskais pamatojums

  • apstiprināta UNESCO 36. ģenerālkonferencē 2011.gada 10.novembrī.

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

netiek plānota.

Ieviešanas mērķis

nodrošināt starptautiskajai praksei atbilstošu statistikas datu salīdzināmību izglītības jomā.

Objekts

izglītības programmas, izglītības pakāpes.

Lietošanas joma

  • izglītības iestāžu darbība izglītības programmu īstenošanā;
  • izglītības programmu reģistrs;

  • izglītības statistika.

Pieejamība
  • elektroniski:

Eiropas Savienības statistikas biroja (EUROSTAT) klasifikāciju serverī RAMON, adrese: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/other_documents/isced_2011/index.cfm?TargetUrl=DSP_ISCED_2011

 

 

UNESCO mājaslapā, adrese: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx

 

Kodēšanas sistēma
  • hierarhiskā

Koda garums 3 zīmes 

  • 3 ciparu kodi tiek izmantoti gan attiecībā uz izglītības programmām (ISCED-P), gan attiecībā uz izglītības pakāpēm (ISCED-A).

 

Klasifikācijas līmeņi:

1.līmenis              9       izglītības līmeņi

2.līmenis          20/22    kategorijas (ISCED-P/ISCED-A)

3.līmenis          59/32    apakškategorijas (ISCED-P/ISCED-A)

 

Kontaktpersonas

 

vārds, uzvārds

Aļona Babiča

ieņemamais amats

Izglītības un zinātnes ministrijas
Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta
eksperte

tālruņa nr.

67047703

faksa nr.

67223905

e - pasta adrese

alona [dot] babica [at] izm [dot] gov [dot] lv

vārds, uzvārds

Dainis Papāns

ieņemamais amats

Izglītības un zinātnes ministrijas
Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta
juriskonsults

tālruņa nr.

67047838

faksa nr.

67223905

e - pasta adrese

dainis [dot] papans [at] izm [dot] gov [dot] lv