Starptautiskā likumpārkāpumu klasifikācija, 1.versija - International Classification of Crime for Statistical Purposes, Version 1.0

StatussStarptautiskā klasifikācija
Izstrādātājs APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJAS NARKOTIKU UN NOZIEDZĪBAS NOVĒRŠANAS BIROJS (UNODC)

Par klasifikācijas ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgās valsts institūcijas

CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE

TIESLIETU MINISTRIJA

IEKŠLIETU MINISTRIJA

Tiesiskais pamatojums

nav.

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

netiek plānota.

Ieviešanas mērķis

starptautiski salīdzināmas likumpārkāpumu statistikas nodrošināšana.

Objekts

noziedzīgi nodarījumi.

Lietošanas joma

  • noziedzīgo nodarījumu reģistrs; 

  • statistikas datu savākšana un apkopošana.

Pieejamība
Kodēšanas sistēma
  • hierarhiskā

Koda garums 6 zīmes

Klasifikācijas līmeņi: 

1.līmenis (2 cipari)

11

sadaļas

2.līmenis (4 cipari)

63

nodaļas

3.līmenis (5 cipari)

148

grupas

4.līmenis (6 cipari)

98

kategorijas

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Lidija Spārīte

ieņemamais amats

Centrālās statistikas pārvaldes
Sociālās statistikas departamenta

Dzīves līmeņa statistikas daļas vadītāja

tālruņa nr.

67366998

faksa nr.

67830137

e - pasta adrese

Lidija [dot] Sparite [at] csb [dot] gov [dot] lv