Vispārējā ekonomiskās darbības klasifikācija (NACE 1.1.red.) - Statistical Classification of Economic Activities in the European Community, Rev. 1.1

StatussEiropas Savienības klasifikācija
Izstrādātājs - iestādeEUROSTAT
Par klasifikācijas uzturēšanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti galvenā atbildīgā valsts pārvaldes iestādeCENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE
Tiesiskais pamatojums

   Ar 2008.gada 1.janvāri ir aizstāta ar Saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju (NACE 2.red.), saskaņā ar  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra Regulu (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2.red. saimniecisko  darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr.3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām .......
 

  • izstrādāta un apstiprināta ar Eiropas Komisijas 2001.gada 19.decembra Regulu (EK) Nr. 29/2002, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr.3037/90 par saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā
Ieviešanas mērķisizveidot kopēju saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā, lai apkopotu visu dalībvalstu statistikas datus pa saimnieciskās darbības veidiem un veiktu ekonomiskās statistikas starptautisku salīdzināšanu
Objektssaimnieciskās darbības veidi
Lietošanas sfēraVisu veidu statistikas dati, kas klasificējami atbilstīgi saimnieciskajām darbībām;
Valsts informācijas sistēmas, kas satur datus, kas klasificējami atbilstīgi saimnieciskajām darbībām.
Pieejamība
Kodēšanas sistēma
  • decimāli hierarhiskā 

 

Koda garums 4 zīmes


Klasifikatora līmeņi

 

1.līmenis

17

sekcijas

apakšlīmenis

31

apakšsekcija
2.līmenis

62

nodaļas

3.līmenis

224

grupas

4.līmenis

514

klases
Kontaktpersona
vārds, uzvārds

Nadežda Orlova

ieņemamais amats

Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departamenta

Statistikas plānošanas un standartizācijas daļas vecākā referente

tālruņa nr.

67366962

faksa nr.67830137

e- pasta adrese

Nadezda [dot] Orlova [at] csb [dot] gov [dot] lv