Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, 2.redakcija - Statistical Classification of Economic Activities in the European Community, Revision 2

StatussEiropas Savienības klasifikācija
Izstrādātājs EIROPAS SAVIENĪBAS STATISTIKAS BIROJS (EUROSTAT)
Par klasifikācijas ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgā valsts institūcijaCENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE
Tiesiskais pamatojums
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšananetiek plānota.
Ieviešanas mērķis
  • izveidot kopēju ES saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, ar kuras palīdzību noteikt saimniecisko darbības veidu ražošanas vai citām institucionālajām vienībām;
  • uzlabot valstu, ES un starptautiskās statistikas salīdzināmību.
Objekts

saimnieciskās darbības veidi.

Lietošanas joma
  • statistikas datu apkopošana atbilstīgi saimnieciskajām darbībām;
  • valsts informācijas sistēmu uzturēšana.

Pieejamība
  • elektroniski:

– Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā, adrese: http://www.csb.gov.lv/node/29900/list

 
 
 
Kodēšanas sistēma

 

  • decimāli hierarhiskā

 

Koda garums 4 zīmes

 

Klasifikācijas līmeņi:

 

1.līmenis

21

sadaļa

2.līmenis

88

nodaļas

3.līmenis

272

grupas

4.līmenis

615

klases

Kontaktpersona

 

vārds, uzvārds

Nadežda Orlova

ieņemamais amats

Centrālās statistikas pārvaldes
Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departamenta

Statistikas plānošanas un standartizācijas daļas vecākā referente

tālruņa nr.

67366962

faksa nr.67830137

e- pasta adrese

Nadezda [dot] Orlova [at] csb [dot] gov [dot] lv