Rūpniecības produktu kodu saraksts

 

Statuss

Nacionālā klasifikācija (PRODCOM List 2017 adaptācija)

Izstrādātājs 

Centrālā statistikas pārvalde

Par klasifikācijas ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgā valsts institūcija

CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE

Tiesiskais pamatojums

Klasifikācijas piemērošanu nosaka:

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

tiek veikta katru gadu.

Ieviešanas mērķis

nodrošināt vienotu informācijas kodēšanu par rūpniecisko ražošanu valstī.

Objekts

rūpniecības produkcijas apjoms naturālā un vērtības izteiksmē.

Lietošanas joma

statistikas datu savākšana un apkopošana.

Pieejamība

Kodēšanas sistēma

  • decimāli hierarhiskā

 

Rūpniecības produktu nacionālie kodi ir apvienoti ar ES Rūpniecības produkcijas klasifikācijas kodiem vienā sarakstā, kuram ir papildu 4.līmenis (koda 9. un 10.zīme), pie tam papildu pozīcijas tiek veidotas kā PRODCOM List satura precīzs sadalījums. 

 

Koda garums 10 zīmes

Klasifikācijas līmeņi:

1.līmenis

245

klases

2.līmenis1530apakškategorijas

3.līmenis

3837

produkti un rūpnieciskie pakalpojumi

4.līmenis3968* papildināts ar rūpniecības produktu nacionāliem kodiem
 

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Laila Ekharde

ieņemamais amats

Centrālās statistikas pārvaldes
Uzņēmumu statistikas departamenta
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļas
vecākā referente

tālruņa nr.

67366952

faksa nr.

67830137

e -pasta adrese

Laila [dot] Ekharde [at] csb [dot] gov [dot] lv