Rūpniecības produkcijas klasifikācija 2016

 

Statuss

Nacionālā klasifikācija (pieņemta Latvijā adaptētā veidā)

Izstrādātājs - iestāde

Centrālā statistikas pārvalde

Par klasifikācijas uzturēšanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti galvenā atbildīgā valsts pārvaldes iestāde

CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE

Tiesiskais pamatojums

Piemērošanas periodspiemēro informācijas apkopošanai par 2015.gadu.

Klasifikācijas pārskatīšana

tiek veikta katru gadu.

Ieviešanas mērķis

nodrošināt vienotu informācijas kodēšanu par rūpniecisko ražošanu valstī.

Objekts

rūpniecības produkcijas apjoms naturālā un vērtības izteiksmē.

Lietošanas sfēra

statistikas datu savākšana un apkopošana.

Pieejamība

  • elektroniski:

Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā, adrese: http://www.csb.gov.lv/node/40644/list

– Latvijas Republikas tiesību aktu portālā, adrese: http://likumi.lv/ta/id/275362-grozijumi-ministru-kabineta-2008-gada-15-janvara-noteikumos-nr-11-noteikumi-par-rupniecibas-produkcijas-klasifikaciju-prodcom-

 

Kodēšanas sistēma

  • decimāli hierarhiskā

Koda garums 10 zīmes

Klasifikācijas līmeņi:

1.līmenis

245

klases

 1530apakškategorijas

2.līmenis

3968

produkti un rūpnieciskie pakalpojumi

 

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Laila Ekharde

ieņemamais amats

Centrālās statistikas pārvaldes
Uzņēmumu statistikas departamenta
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļas
vecākā referente

tālruņa nr.

67366952

faksa nr.

67830137

e -pasta adrese

Laila [dot] Ekharde [at] csb [dot] gov [dot] lv