Ražošanas pamatgrupējumu klasifikācija - Main industrial grouping

StatussEiropas Savienības klasifikācija
Izstrādātājs  EIROPAS SAVIENĪBAS STATISTIKAS BIROJS (EUROSTAT)
Par klasifikācijas ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgā valsts institūcijaCENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE

Tiesiskais pamatojums

 

 

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

netiek plānota.

Ieviešanas mērķis

nodrošināt ražošanas nozaru iedalījumu pēc atbilstoši pieprasījumam ražotiem produktiem - kapitālpreces, starpprodukti, ilglietojuma preces, īslaicīgi lietojamas preces un enerģija - saskaņā ar Saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju NACE 2. red. (NACE 2. red. B, C, D un E sadaļas).

Objekts

apstrādes rūpniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, citas ražošanas nozares.

Lietošanas joma

īstermiņa statistika.

Pieejamība

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Oksana Ļitviņenko

ieņemamais amats

Centrālās statistikas pārvaldes
Uzņēmumu statistikas departamenta
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļas 

vecākā referente

tālruņa nr.

67366954

faksa nr.

67830137

e - pasta adrese

Oksana [dot] Litvinenko [at] csb [dot] gov [dot] lv