Ražošanas pamatgrupējumu klasifikācija - Main industrial grouping

StatussEiropas Savienības klasifikācija
Izstrādātājs - iestādeEIROPAS SAVIENĪBAS STATISTIKAS BIROJS (EUROSTAT)
Par klasifikācijas uzturēšanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti galvenā atbildīgā valsts pārvaldes iestādeCENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE

Tiesiskais pamatojums

 

 

Klasifikācijas pārskatīšana

nav plānota.

Ieviešanas mērķis

nodrošināt ražošanas nozaru iedalījumu pēc atbilstoši pieprasījumam ražotiem produktiem - kapitālpreces, starpprodukti, ilglietojuma preces, īslaicīgi lietojamas preces un enerģija - saskaņā ar Saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju NACE 2. red. (NACE 2. red. B, C, D un E sadaļas).

Objekts

apstrādes rūpniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, citas ražošanas nozares.

Lietošanas sfēraīstermiņa statistika.
Pieejamība
Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Oksana Ļitviņenko

ieņemamais amats

Centrālās statistikas pārvaldes
Uzņēmumu statistikas departamenta
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļas 

vecākā referente

tālruņa nr.

67366954

faksa nr.

67830137

e - pasta adrese

Oksana [dot] Litvinenko [at] csb [dot] gov [dot] lv