Publiskās un privātās partnerības līgumu un Koncesiju līgumu reģistra reģistrācijas numuru sistēma

Statuss

Nacionālais klasifikators

Izstrādātājs - iestāde

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs 

Par klasifikatora uzturēšanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti galvenā atbildīgā valsts pārvaldes iestāde

LATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS.

Tiesiskais pamatojums

Klasifikatora piemērošanu nosaka:

Klasifikatora pārskatīšana

netiek plānota.

Ieviešanas mērķis

koncesiju līgumu, publiskās un privātās partnerības līgumu vienota valsts uzskaite.

Objekts

partnerības iepirkuma līgumi vai koncesijas līgumi.

Lietošanas sfēra

vienotai uzskaitei valstī, komercdarbībai.

Pieejamība

  • datubāzē vai strukturētu failu veidā;

  • elektroniski:

– Uzņēmumu reģistra mājaslapā, adrese: http://www.ur.gov.lv
– Latvijas valsts portālā, adrese: www.latvija.lv

 

 

Kodēšanas sistēma

  • vienlīmeņa

Koda garums 9 zīmes

 

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Antra Skuja

ieņemamais amats

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra
Funkciju vadības nodaļas vadītājas vietniece

tālruņa nr.

67031818

faksa nr.

67031793

e - pasta adrese

Antra [dot] Skuja [at] ur [dot] gov [dot] lv