Profesiju klasifikators

StatussNacionālais klasifikators (adaptēta nacionālā klasifikācija)
Izstrādātājs - iestādeLabklājības ministrija
Par klasifikāciju un klasifikatoru uzturēšanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti galvenās atbildīgās valsts pārvaldes iestādes:ministrija: LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA, padotības iestāde: -, piesaistītās institūcijas: -
Gatavības stadija

Tiesiskais pamatojums:

Ieviešanas mērķis

Profesiju klasifikators ir sistematizēts profesiju saraksts un tas nosaka profesijai atbilstošos pamatuzdevumus un kvalifikācijas pamatprasības, lai nodrošinātu starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu.

Objekts

Profesijas, amati, specialitātes, arodi.

Lietošanas sfēra

Klasifikatora lietošana ir obligāta šādās jomās:

 • darba tiesiskajās attiecībās un dienesta attiecībās (izņemot valsts drošības iestādes),  personas profesija (aroda, amata, specialitātes) nosaukumu norādot atbilstoši klasifikatoram;
 • informācijas sistēmās, kuras lietojot tiek nodrošināta darbaspēka uzskaitei nepieciešamās informācijas aprite;
 • oficiālās statistikas jomā;
 • ar darbaspēku saistītu pētījumu veikšanā;
 • Starptautiskās Darba organizācijas noteiktai praksei atbilstošas darbaspēka uzskaites un salīdzināšanas nodrošināšanā;
 • ārējā ekonomiskajā sadarbībā;
 • izglītības programmu izstrādei kā pamatdokumentus izmantojot profesiju standartus;
 • citās jomās, kur nepieciešams lietot apstiprinātus profesiju nosaukumu.
Pieejamība
 • publikācijas (dokumenta) veidā:
  SIA “Lietišķās informācijas dienests”
  Graudu ielā 68, Rīga, LV – 1058, tālruņa nr. 67606110
 • elektroniski - normatīvo aktu informācijas sistēmā NAIS
 • elektroniski - datu bāzē vai strukturētu failu veidā, portāla adrese: http://www.likumi.lv
 • elektroniski - Labklājības ministrijas mājas lapā,
  adrese: http://www.lm.gov.lv/text/80  
Kodēšanas sistēma
 • hierarhiskā

 • Koda garums 6 zīmes

Klasifikatora līmeņi:

 
 

1.līmenis

9

pamatgrupas

2.līmenis

40

apakšgrupas

3.līmenis

124

mazās grupas

4.līmenis

421

atsevišķās grupas

5.līmenis

~ 3000

profesijas (amati)

Kontaktpersonas

vārds, uzvārds

Aina Liepiņa

ieņemamais amats

Labklājības ministrijas
Darba tirgus politikas departamenta
vecākā referente

tālruņa nr.

67021519

faksa nr.

67021505

e - pasta adrese

Aina [dot] Liepina [at] lm [dot] gov [dot] lv