Profesiju klasifikators

Statuss

Nacionālais klasifikators (Starptautiskās standartizētās profesiju klasifikācijas (ISCO-08) adaptācija)

Izstrādātājs Labklājības ministrija
Par klasifikatora ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgā valsts institūcijaLABKLĀJĪBAS MINISTRIJA

Tiesiskais pamatojums

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

tiek veikta pēc nepieciešamības.

Ieviešanas mērķis
  • nodrošināt starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu.
Objekts

profesijas, amati, specialitātes, arodi.

Lietošanas joma

Klasifikatora lietošana ir obligāta šādās jomās:

  • darba tiesiskajās attiecībās un dienesta attiecībās (izņemot valsts drošības iestādes), personas profesija (aroda, amata, specialitātes) nosaukumu norādot atbilstoši klasifikatoram;
  • informācijas sistēmās, kuras lietojot tiek nodrošināta darbaspēka uzskaitei nepieciešamās informācijas aprite;
  • oficiālās statistikas jomā;
  • ar darbaspēku saistītu pētījumu veikšanā;
  • Starptautiskās Darba organizācijas noteiktai praksei atbilstošas darbaspēka uzskaites un salīdzināšanas nodrošināšanā;
  • ārējā ekonomiskajā sadarbībā;
  • citās jomās, kur nepieciešams lietot apstiprinātus profesiju nosaukumus.
Pieejamība
  • publikācijas (dokumenta) veidā – SIA “Lietišķās informācijas dienests”, adrese: Graudu ielā 68, Rīga, LV – 1058

 

Kodēšanas sistēma
  • hierarhiskā

Koda garums 7 zīmes

 

Klasifikatora līmeņi:

 

1.līmenis

10

pamatgrupas

2.līmenis

43

apakšgrupas

3.līmenis

127

mazās grupas

4.līmenis

426

atsevišķās grupas

5.līmenis

~ 3900

profesijas (amati)

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Aina Liepiņa

ieņemamais amats

Labklājības ministrijas
Darba tirgus politikas departamenta
vecākā eksperte

tālruņa nr.

67021519

e - pasta adrese

Aina [dot] Liepina [at] lm [dot] gov [dot] lv