Preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm – Statistical Classification of Products by Activity

StatussEiropas Savienības klasifikācija 
Izstrādātājs - iestādeEIROPAS SAVIENĪBAS STATISTIKAS BIROJS (EUROSTAT) 
Par klasifikācijas uzturēšanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti galvenā atbildīgā valsts pārvaldes iestādeCENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE 
Tiesiskais pamatojums
  • izstrādāta un apstiprināta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 23.aprīļa Regulu (EK) Nr.451/2008, ar ko izveido preču statistisko klasifikāciju pēc saimniecības nozarēm (CPA) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3696/93.

 

 
Klasifikācijas pārskatīšanaAr 2015.gada 1.janvāri ir aizstāta ar CPA 2.1. red., kas apstiprināta ar Komisijas 2014.gada 29.oktobra Regulu (ES) Nr. 1209/2014, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 451/2008, ar ko izveido preču statitisko klasifikāciju pēc saimniecības nozarēm (CPA) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3696/93. 
Ieviešanas mērķis
  • nodrošināt atbilstību reālajai ekonomiskajai situācijai;
  • garantēt labāku ekonomikas pārvaldību Eiropas Kopienā un valstu līmenī;
  • salīdzināt statistikas datus par ražošanu, patēriņu, ārējo tirdzniecību un transportu, kā
    arī valstu, Kopienas un starptautiskajā līmenī.
 
Objekts

preces pēc saimniecības nozarēm.

 
Lietošanas sfēra

visu veidu statistika par precēm pēc saimniecības nozarēm.

 
Pieejamība
  • elektroniski:
– Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapā, adrese: http://www.csb.gov.lv/node/29957/list
 
 Eurostat klasifikāciju serverī RAMON,adrese:
– Eiropas Savienības tiesību aktu mājas lapā, adrese: 
 
Kodēšanas sistēma
  • decimāli hierarhiskā

Koda garums 6 zīmes

Klasifikācijas līmeņi:

1. līmenis

21

iedaļas

2. līmenis

88

nodaļas

3. līmenis

261

grupas

4. līmenis

575

klases

5. līmenis

1342

kategorijas

6. līmenis

3142

apakškategorijas

 
Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Nadežda Orlova

ieņemamais amats

Centrālā statistikas pārvaldes
Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departamenta
Statistikas plānošanas un standartizācijas daļas vecākā referente

tālruņa nr.

67366962

faksa nr.

67830137

e - pasta adrese

Nadezda [dot] Orlova [at] csb [dot] gov [dot] lv