Preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2.1.redakcija – Statistical Classification of Products by Activity, Version 2.1

Statuss

Eiropas Savienības klasifikācija

Izstrādātājs - iestāde

EIROPAS SAVIENĪBAS STATISTIKAS BIROJS (EUROSTAT)

Par klasifikācijas uzturēšanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti galvenā atbildīgā valsts pārvaldes iestāde

CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE 

Tiesiskais pamatojums
Ieviešanas datums

2015.gada 1.janvāris.

Ieviešanas mērķis

  • nodrošināt kopējo ES ietvarstruktūru statistikas datu vākšanai, apkopošanai un publicēšanai;
  • salīdzināt statistikas datus par preču (produktu un pakalpojumu) ražošanu, izplatīšanu, patēriņu, ārējo tirdzniecību valstu, ES un starptautiskajā līmenī;
  • veikt makroekonomisko analīzi, uzņēmumu komerciālās darbības rezultātu izpēti, tirgus izpēti.

Objekts

preces (produkti un pakalpojumi) pēc saimniecības nozarēm.

Lietošanas sfēra

statistikas datu savākšana un apkopošana par precēm atbilstoši saimniecības nozarēm.

Pieejamība

  • elektroniski:

- Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā, adrese: http://www.csb.gov.lv/node/42036/list

 

- Eurostat klasifikāciju serverī RAMON (angļu valodā), adrese:
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CPA_2_1&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC

 

Kodēšanas sistēma

  • decimāli hierarhiskā

Koda garums 6 zīmes

 

Klasifikācijas līmeņi:

1.līmenis

21

iedaļas

2.līmenis

88

nodaļas

3.līmenis

262

grupas

4.līmenis

576

klases

5.līmenis

1357

kategorijas

6.līmenis

3218

apakškategorijas

 

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Nadežda Orlova

ieņemamais amats

Centrālās statistikas pārvaldes

Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departamenta
Statistikas plānošanas un standartizācijas daļas vecākā referente

tālruņa nr.

67366962

faksa nr.

67830137

e - pasta adrese

Nadezda [dot] Orlova [at] csb [dot] gov [dot] lv