Nodokļu maksātāju reģistra reģistrācijas numuru sistēma

StatussNacionālais klasifikators
Izstrādātājs - iestādeValsts ieņēmumu dienests
Par klasifikatora uzturēšanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti galvenā atbildīgā valsts pārvaldes iestāde

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS

Tiesiskais pamatojums

Klasifikatora pārskatīšana

netiek plānota.

Ieviešanas mērķis
  • nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību identifikācija un vienota uzskaite;
  • pilna un savlaicīga nodokļu un citu maksājumu iekasēšana valsts un pašvaldību budžetos.

Objekts

Latvijas Republikas nodokļu maksātāji (juridiskās un fiziskās personas).

Lietošanas sfēra
  • Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu uzskaites u.c. uzdevumu izpildei; 
  • nodokļu maksātāju reģistrācijas datu apkopošanai, uzkrāšanai un apmaiņai starp valsts informācijas sistēmām.

Pieejamība
  • datu bāzē vai strukturētu failu veidā.

Kodēšanas sistēma
  • cita: saliktā*

* Ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģistrācijas koda pirmais cipars ir brīvi izvēlēts (no 4 līdz 6), nākošie deviņi cipari atbilst Uzņēmumu reģistra piešķirtajam kodam, pēdējais cipars - kontrolcipars. Budžeta iestādēm un citām organizācijām, kas netiek reģistrētas Uzņēmumu reģistrā pirmais cipars ir 9, pārējie deviņi ir kārtas numurs, un pēdējais cipars - kontrolcipars.

 

Koda garums 11 zīmes

Klasifikatora līmeņi (skaits uz 01.01.2016.):

1.līmenis

221727

nodokļu maksātāji - juridiskās personas (SIA, A/S utt.) 

1949721

nodokļu maksātāji – fiziskās personas 

2.līmenis

101952

nodokļu maksātāju struktūrvienības (veikali, kafejnīcas u.c.) 

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Dainis Sīkais

ieņemamais amats

Valsts ieņēmumu dienesta
Nodokļu pārvaldes
Rīgas klientu apkalpošanas un reģistrācijas daļas

Reģistrācijas nodaļas
galvenais nodokļu inspektors

tālruņa nr.

67122070

e - pasta adrese

dainis [dot] sikais [at] vid [dot] gov [dot] lv