Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija

StatussNacionālā klasifikācija 
Izstrādātājs - iestādeValsts zemes dienests
Par klasifikācijas uzturēšanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti galvenā atbildīgā valsts pārvaldes iestāde VALSTS ZEMES DIENESTS

Tiesiskais pamatojums

Klasifikācijas pārskatīšana

tiek veikta pēc nepieciešamības, pamatojoties uz izmaiņām normatīvajos aktos.

Ieviešanas mērķis

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu (NĪLM) vienota noteikšanas un sistematizācijas kārtība.

Objekts

nekustamā īpašuma objekti – zemes vienības, būves, telpu grupas un zemes vienības daļas.

Lietošanas sfēra
  • nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana;
  • apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšana privatizācijas vajadzībām;

  • nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana.

Pieejamība
Kodēšanas sistēma
  • hierarhiskā

Koda garums 4 zīmes

 

Klasifikācijas līmeņi:

1.līmenis (2 zīmes)12  NĪLM grupas 
2.līmenis (4 zīmes)43 NĪLM kodi
Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Rita Pētersone

ieņemamais amats

Valsts zemes dienesta
Nekustamā īpašuma vērtēšanas
departamenta direktora vietniece

tālruņa nr.

67038652

faksa nr.

67038829

e - pasta adrese

Rita [dot] Petersone [at] vzd [dot] gov [dot] lv