Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija

StatussNacionālā klasifikācija 
Izstrādātājs Valsts zemes dienests
Par klasifikācijas ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgā valsts institūcija VALSTS ZEMES DIENESTS

Tiesiskais pamatojums

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

nav paredzēta, jo ar laiku Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija tiks aizstāta ar Teritorijas izmantošanas veidu klasifikāciju, kas ir apstiprināta ar Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Ieviešanas mērķis

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu (NĪLM) vienota noteikšanas un sistematizācijas kārtība.

Objekts

kadastra objekti – zemes vienības, būves, telpu grupas un zemes vienības daļas.

Lietošanas joma
  • nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana;
  • apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšana privatizācijas vajadzībām;

  • nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana.

Pieejamība
Kodēšanas sistēma
  • hierarhiskā

Koda garums 4 zīmes

 

Klasifikācijas līmeņi:

1.līmenis (2 zīmes)12  NĪLM grupas 
2.līmenis (4 zīmes)43 NĪLM kodi
Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Rita Pētersone

ieņemamais amats

Valsts zemes dienesta
Nekustamā īpašuma vērtēšanas
departamenta direktora vietniece

tālruņa nr.

67038652

faksa nr.

67038829

e - pasta adrese

Rita [dot] Petersone [at] vzd [dot] gov [dot] lv