Muitas režīmu klasifikators

 

StatussEiropas Savienības klasifikators
Izstrādātājs - iestādeEIROPAS KOMISIJA
Par klasifikatora uzturēšanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti galvenā atbildīgā valsts pārvaldes iestādeVALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS

Tiesiskais pamatojums

 
Klasifikatora piemērošanu nosaka:
  • Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regula Nr.2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi;
  • Komisijas 2003.gada 18.decembra Regula (EK) Nr.2286/2003 par grozījumiem Regulā (EEK) Nr.2454/93, kas nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr.2913/92 par Kopienu Muitas kodeksa izveidi (dokuments attiecas uz EEZ).

Klasifikatora pārskatīšana 

netiek plānota.
Ieviešanas mērķis

muitas deklarāciju aizpildīšanas atbilstība ES standartiem.

Objekts

muitas režīmi.

Lietošanas sfēra
  • muitas statistika procedūru griezumā;
  • muitas procedūru pielietošanas unificēšana praktiskajā muitas darbā.
Pieejamība
  • publikācijas (dokumenta) veidā;
  • datu bāzē vai strukturētu failu veidā.
Kodēšanas sistēma
  • hierarhiskā

Koda garums 2 zīmes

Klasifikatora līmeņi:

1.līmenis

9

sekcijas

2.līmenis

26

apakšsekcijas

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Irēna Knoka

ieņemamais amats

Valsts ieņēmumu dienesta
Muitas pārvaldes

E- muitas daļas vadītājas vietniece

tālruņa nr.

67120804

e - pasta adrese

Irena [dot] Knoka [at] vid [dot] gov [dot] lv