Muitas procedūru klasifikators

 

StatussEiropas Savienības klasifikators
Izstrādātājs EIROPAS KOMISIJA
Par klasifikatora ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgā valsts institūcijaVALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS

Tiesiskais pamatojums

 
  • Apstiprināts ar Komisijas 2015. gada 17. decembra Deleģēto regulu (EC) Nr. 2016/341, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 2015/2446.

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana 

netiek plānota.

Ieviešanas mērķis

muitas deklarāciju aizpildīšanas atbilstība ES standartiem.

Objekts

muitas procedūras.

Lietošanas joma
  • muitas statistikas apkopošana procedūru sadalījumā;
  • muitas procedūru izmantošanas unificēšana praktiskajā muitas darbā.
Pieejamība
Kodēšanas sistēma
  • hierarhiskā

Koda garums 2 zīmes

Klasifikatora līmeņi:

1.līmenis

9

sekcijas

2.līmenis

26

apakšsekcijas

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Irēna Knoka

ieņemamais amats

Valsts ieņēmumu dienesta
Muitas pārvaldes

E- muitas daļas vadītājas vietniece

tālruņa nr.

67120804

e - pasta adrese

Irena [dot] Knoka [at] vid [dot] gov [dot] lv