Starptautiskā nodarbinātības statusu klasifikācija – International Classification by Status in Employment

StatussStarptautiskā klasifikācija
Izstrādātājs STARPTAUTISKĀ DARBA ORGANIZĀCIJA (ILO)
Par klasifikācijas ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgā valsts institūcijaCENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE
Tiesiskais pamatojumsnav. 
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

tiek plānota 2018.gadā.

Ieviešanas mērķis
  • nodrošināt starptautiskai praksei atbilstošu  nodarbināto personu sadalījumu pa statusiem;
  • nodrošināt statistikas datu par nodarbinātības statusiem salīdzināmību ES dalībvalstīs un pārējās pasaules valstīs.
Lietošanas joma
  • darba tirgus attīstības joma;
  • visas jomas, kurās norādīts dalījums pēc nodarbinātības statusa.
Pieejamība
Klasifikācijas struktūra
  • vienlīmeņa

Klasifikācijas līmeņi:

1.līmenis

5

kategorijas

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Zaiga Priede

ieņemamais amats

Centrālās statistikas pārvaldes

Sociālās statistikas departamenta

Nodarbinātības statistikas daļas vadītāja

tālruņa nr.

67366886

e – pasta adrese

Zaiga [dot] Priede [at] csb [dot] gov [dot] lv