Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas institūciju veidu klasifikācija – Classification of the Purposes of Non – Profit Institutions Serving Households

StatussEiropas Savienības klasifikācija
Izstrādātājs - iestādeEIROPAS SAVIENĪBAS STATISTIKAS BIROJS (EUROSTAT)
Par klasifikācijas uzturēšanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti galvenā atbildīgā valsts pārvaldes iestādeCENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE
Tiesiskais pamatojums
Klasifikācijas pārskatīšana

tiek plānota saistībā ar ANO COICOP pārskatīšanu (ietekme uz COPNI tiks analizēta līdz 2018.gada februārim).

Ieviešanas mērķis

mājsaimniecību apkalpojošo bezpeļņas organizāciju darbības uzskaite satelītkontos izdevumu apraksta un analīzes jomā. 

Objektsmājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas.
Lietošanas sfēra
  • Eiropas kontu sistēma EKS2010 (European system of acconts ESA2010);
  • starptautisko salīdzinājumu programmas prasību nodrošināšana.
Pieejamība
Kodēšanas sistēma
  • hierarhiskā

Koda garums 3 zīmes

 

Klasifikācijas līmeņi:

1.līmenis

9

nodaļas

2.līmenis

24

grupas

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Elvija Beķere

ieņemamais amats

Centrālās statistikas pārvaldes
Makroekonomiskās statistikas departamenta
Gada nacionālo kontu daļas vecākā referente

tālruņa nr.

67366828

faksa nr.

67830137

e – pasta adrese

Elvija [dot] Bekere [at] csb [dot] gov [dot] lv