Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas institūciju veidu klasifikācija - Classification of the Purposes of Non – Profit Institutions Serving Households

StatussStarptautiskā klasifikācija
Izstrādātājs APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJAS STATISTIKAS NODAĻA 

Par klasifikācijas ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgā valsts institūcija

CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE

Tiesiskais pamatojums

  • apstiprināta ar Apvienoto Nāciju organizācijas Statistikas komisijas 15. sesijas rezolūciju 1 (XV) - SNA 1968 un 27. sesijas rezolūciju 1993/5 - SNA 1993. 

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

tiek plānota saistībā ar ANO COICOP pārskatīšanu.

Ieviešanas mērķis

mājsaimniecību apkalpojošo bezpeļņas organizāciju noteikto darījumu izdevumu klasificēšana. 

Objekts

mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas.

Lietošanas joma
  • nacionālo kontu sistēma NKS2008 (System of National Accounts SNA2008);
  • starptautisko salīdzinājumu programmas prasību nodrošināšana.
Pieejamība
Kodēšanas sistēma
  • decimāli hierarhiskā

Koda garums 4 zīmes

 

Klasifikācijas līmeņi:

1.līmenis

9

nodaļas

2.līmenis

26

grupas

3.līmenis

30

klases

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Inese Medne

ieņemamais amats

Centrālās statistikas pārvaldes
Makroekonomiskās statistikas departamenta
Gada nacionālo kontu daļas vadītāja vietniece

tālruņa nr.

67366799

faksa nr.

67830137

e – pasta adrese

Inese [dot] Medne [at] csb [dot] gov [dot] lv