Laulāto mantisko attiecību reģistra reģistrācijas numuru sistēma

 

StatussNacionālais klasifikators
Izstrādātājs - iestādeLatvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Par klasifikatora uzturēšanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti galvenā atbildīgā valsts pārvaldes iestādeLATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

Tiesiskais pamatojums

Klasifikatora piemērošanu nosaka:

Klasifikatora pārskatīšana

netiek plānota.

Ieviešanas mērķis

uzturēt laulāto mantisko attiecību reģistru un reģistrēt laulāto mantiskās attiecības.

Objekts

laulāto mantiskās attiecības, kas nodibinātas ar laulības līgumu.

Lietošanas sfēra

vienotai uzskaitei valstī.

Pieejamība
  • datubāzē vai strukturētu failu veidā;
  • elektroniski: 

– Uzņēmumu reģistra mājaslapā, adrese: http://www.ur.gov.lv

– Latvijas valsts portālā, adrese: www.latvija.lv

Kodēšanas sistēma
  • vienlīmeņa

Koda garums 7 zīmes

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Antra Skuja

ieņemamais amats

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra
Funkciju vadības nodaļas vadītājas vietniece

tālruņa nr.

67031818

faksa nr.

67031793

e - pasta adrese

Antra [dot] Skuja [at] ur [dot] gov [dot] lv