Latvijas izglītības klasifikācija

 

StatussNacionālā klasifikācija (Eiropas Savienības Apmācību nozaru klasifikācijas un Starptautiskās standartizētās izglītības klasifikācijas (ISCED) adaptācija)
Izstrādātājs - iestādeIzglītības un zinātnes ministrija
Par klasifikācijas uzturēšanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti galvenā atbildīgā valsts pārvaldes iestādeIZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA

Tiesiskais pamatojums

Klasifikācijas pārskatīšana

tiks veikta ne vēlāk kā līdz 2017.gada 31.maijam. 

Ieviešanas mērķis

nodrošināt atbilstību ES Apmācību nozaru klasifikācijas un Starptautiskās standartizētās izglītības klasifikācijas standartiem.

Objekts

izglītības pakāpes, izglītības programmu veidi un apmācību nozares.

Lietošanas sfēra
  • izglītības programmu licencēšana;
  • izglītības programmu reģistrs;

  • izglītības statistika;

  • pieaugušo izglītība.

Pieejamība
Kodēšanas sistēma
  • hierarhiskā

Koda garums 8 zīmes

 

Klasifikācijas līmeņi:

1.līmenis

6

izglītības pakāpes

2.līmenis

31

izglītības programmu veidi

3.līmenis

10

izglītības tematiskās grupas

4.līmenis

25

izglītības tematiskās jomas

5.līmenis

80

izglītības programmu grupas

6.līmenis*

11

izglītības programmu īpašie veidi

 

3

mācību valodas

 

4

izglītības ieguves formas

*var lietot papildus izglītības programmu licencēšanā un izglītības programmu reģistra veidošanā.

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Dainis Papāns

ieņemamais amats

Izglītības un zinātnes ministrijas
Politikas iniciatīvu un attīstības

departamenta juriskonsults

tālruņa nr.

67047838

faksa nr.

67223905

e - pasta adrese

Dainis [dot] Papans [at] izm [dot] gov [dot] lv