Latvijas izglītības klasifikācija

 

StatussNacionālā klasifikācija (UNESCO Izglītības un mācību nozaru klasifikācijas (ISCED-F) un Starptautiskās standartizētās izglītības klasifikācijas (ISCED) adaptācija)
Izstrādātājs Izglītības un zinātnes ministrija
Par klasifikācijas ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgā valsts institūcijaIZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA

Tiesiskais pamatojums

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

netiek plānota. 

Ieviešanas mērķis

nodrošināt atbilstību UNESCO Izglītības un mācību nozaru klasifikācijas un Starptautiskās standartizētās izglītības klasifikācijas standartiem.

Objekts

izglītības pakāpes, izglītības programmu veidi un mācību nozares.

Lietošanas joma
  • izglītības programmu licencēšana;
  • izglītības programmu reģistrs;

  • izglītības statistika;

  • pieaugušo izglītība.

Pieejamība
Kodēšanas sistēma
  • hierarhiskā

Koda garums 8 zīmes

 

Klasifikācijas līmeņi:

1.līmenis

6

izglītības pakāpes

2.līmenis

31

izglītības programmu veidi

3.līmenis

10

izglītības tematiskās grupas

4.līmenis

25

izglītības tematiskās jomas

5.līmenis

92

izglītības programmu grupas

6.līmenis*

11

izglītības programmu īpašie veidi

 

3

mācību valodas

 

4

izglītības ieguves formas

*var lietot papildus izglītības programmu licencēšanā un izglītības programmu reģistra veidošanā.

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Dainis Papāns

ieņemamais amats

Izglītības un zinātnes ministrijas
Politikas iniciatīvu un attīstības

departamenta juriskonsults

tālruņa nr.

67047838

faksa nr.

67223905

e - pasta adrese

Dainis [dot] Papans [at] izm [dot] gov [dot] lv