Latvijas iedzīvotāju reģistrācijas sistēmas klasifikators

  

StatussNacionālais klasifikators
Izstrādātājs - iestādePilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Par klasifikatora uzturēšanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti galvenā atbildīgā valsts pārvaldes iestādePILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE 
Piesaistītā institūcija CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE

 Tiesiskais pamatojums 

Klasifikatora piemērošanu nosaka:
Klasifikatora pārskatīšanaklasifikatora kodēšanas sistēma ir pārskatīta un iekļauta likumā “Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā”, jaunā kodēšanas sistēma stāsies spēkā 2017.gada 1.jūlijā.
Ieviešanas mērķis

nodrošināt unificētu vienotajā Latvijas iedzīvotāju reģistrācijas sistēmā iekļaujamo personu personas kodu veidošanu.

Objekts

fiziskās personas, par kurām valstij ir ar likumu noteikta interese.

Lietošanas sfēra
  • Iedzīvotāju reģistrs;
  • Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēma;
  • Uzturēšanās atļauju reģistrs;
  • Latvijas valsts izdotie personu apliecinošie dokumenti;
  • valsts un pašvaldību institūcijas, kuras dokumentē Iedzīvotāju reģistra ziņas.
Pieejamība

datu bāzē vai strukturētu failu veidā.

Kodēšanas sistēma
  • vienlīmeņa

Koda garums 11 zīmes

 

Līdz 2017.gada 30.jūnijam personai tiek piešķirts personas kods - vienpadsmit ciparu kombinācija, no kuriem:  

- pirmie seši cipari norāda personas dzimšanas datumu formātā ddmmgg;

- septītais cipars norāda gadsimtu, kur cipars "0" ir deviņpadsmitais gadsimts, 

  cipars "1" - divdesmitais gadsimts, 

              cipars "2" - divdesmit pirmais gadsimts.

Pirmos sešus ciparus no pārējiem pieciem cipariem var atdalīt ar defisi.

 

No 2017.gada 1.jūlija personas kodu veidos no vienpadsmit cipariem, nodrošinot personas kodu neatkārtošanos. 

Personas koda pirmie cipari būs “32”, bet pārējie cipari - sistēmas automātiski ģenerēti nejauši cipari no “0” līdz “9”.

Pirmos sešus ciparus no pārējiem pieciem cipariem var atdalīt ar defisi. 

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Māra Zūle

ieņemamais amats

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
Personu datu apstrādes departamenta 
Elektronisko risinājumu nodaļas vadošā sistēmanalītiķe

tālruņa nr.

67829704

faksa nr.67829774

e- pasta adrese

Mara [dot] Zule [at] pmlp [dot] gov [dot] lv