Komersantu, uzņēmumu, filiāļu, pārstāvniecību, biedrību, nodibinājumu, politisko partiju, arodbiedrību, plašsaziņas līdzekļu, šķīrējtiesu, Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrācijas numuru sistēma

 StatussNacionālais klasifikators
Izstrādātājs - iestādeLatvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Par klasifikatora uzturēšanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti galvenā atbildīgā valsts pārvaldes iestādeLATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS
Tiesiskais pamatojums

Klasifikatora piemērošanu nosaka:

Klasifikatora pārskatīšana

netiek plānota.

Ieviešanas mērķis

komersantu (uzņēmumu) un organizāciju identifikācija un vienota uzskaite.

Objekts

komersanti (uzņēmumi), filiāles, ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecības, biedrības un nodibinājumi, politiskās partijas, masu informācijas līdzekļi, šķīrējtiesas, reliģiskās organizācijas un to iestādes, Eiropas ekonomisko interešu grupas.

Lietošanas sfēra

objektu identifikācijai.

Pieejamība
  • datubāzē vai strukturētu failu veidā;

  • elektroniski: 

– Uzņēmumu reģistra mājaslapā, adrese: http://www.ur.gov.lv/

 Latvijas valsts portālā, adrese: www.latvija.lv

Kodēšanas sistēma
  • vienlīmeņa

Koda garums zīmes (plašsaziņas līdzekļu reģistrācijai) un 11 zīmes

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Antra Skuja

ieņemamais amats

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra
Funkciju vadības nodaļas vadītājas vietniece

tālruņa nr.

67031818

faksa nr.

67031793

e - pasta adrese

Antra [dot] Skuja [at] ur [dot] gov [dot] lv