Kombinētā nomenklatūra - Combined Nomenclature

StatussEiropas Savienības klasifikācija
Izstrādātājs EIROPAS SAVIENĪBAS STATISTIKAS BIROJS (EUROSTAT)
Par klasifikācijas ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgā valsts institūcija

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS

Tiesiskais pamatojums

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

tiek veikta katru gadu. 

Ieviešanas mērķis

nodrošināt starptautiski salīdzināmu statistiku par ārējo tirdzniecību.

Objekts

preces.

Lietošanas joma

preču kustība starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm.

Pieejamība

 

Kodēšanas sistēma
  • hierarhiskā

Koda garums 8 zīmes
 

Klasifikācijas elementu skaits ~ 14700 (t.sk. 9300 KN apakšpozīciju)

Klasifikācijas līmeņi:

1.līmenis                         21             sadaļas (apzīmētas ar romiešu cipariem)

2.līmenis(2 cipari)           99             nodaļas

3.līmenis(4 cipari)                            pozīcijas

4.līmenis(6 cipari)                            HS apakšpozīcijas

5.līmenis(8 cipari)                            KN kodi

Kontaktpersona

 

 

 

 

 

 

Vārds, uzvārds

Dzintra Ambulte

ieņemamais amats

Valsts ieņēmumu dienesta
Muitas pārvaldes

Muitas tarifu un maksājumu piemērošanas daļas

Preču klasifikācijas nodaļas vadītāja

tālruņa nr.

67121029

e - pasta adrese

Dzintra [dot] Ambulte [at] vid [dot] gov [dot] lv