Kadastra objektu identifikācijas sistēma

StatussNacionālais klasifikators 
Izstrādātājs - iestādeValsts zemes dienests
Par klasifikatora uzturēšanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti galvenā atbildīgā valsts pārvaldes iestādeVALSTS ZEMES DIENESTS
 

Tiesiskais pamatojums

Klasifikatora pārskatīšana

tiek veikta pēc nepieciešamības, pamatojoties uz izmaiņām normatīvajos aktos.

Ieviešanas mērķis

kadastra objektu identifikācija.

Objekts

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēti kadastra objekti.

Lietošanas sfēra
  • Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma;
  • valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata;
  • informācijas apmaiņas nodrošināšana starp valsts un pašvaldību informācijas sistēmām.
Pieejamība
Kodēšanas sistēma
  • hierarhiskā

Kadastra apzīmējums nekustamajam īpašumam:

1. līmenis

1. – 4. simbols

kadastrālās teritorijas kods

2. līmenis

5. – 7. simbols

īpašuma veidu identificējošs kods

3. līmenis

8. – 11. simbols

kārtas numurs 

Kadastra apzīmējums zemes vienībai:

1. līmenis

1. – 4. simbols

kadastrālās teritorijas kods

2. līmenis

5. – 7. simbols

kadastra grupas kods

3. līmenis

8. – 11. simbols

zemes vienības kārtas numurs kadastra grupā

Kadastra apzīmējums būvei:

1. līmenis

1. – 11. simbols

zemes vienības, uz kuras būve atrodas reģistrācijas brīdī, kadastra apzīmējums

2. līmenis

12. – 14. simbols

būves kārtas numurs zemes vienībā

Kadastra apzīmējums telpu grupai:

1. līmenis

1. – 14. simbols

būves, kurā atrodas telpu grupa, kadastra apzīmējums

2. līmenis

15. – 17. simbols

telpu grupas kārtas numurs būvē

Kadastra apzīmējums zemes vienībai daļai:

1. līmenis

1. – 11. simbols

zemes vienības kadastra apzīmējums, kurā izveidota zemes vienības daļa

2. līmenis

12. simbols

norāde uz zemes vienības daļu

3. līmenis

13.- 15. simbols

zemes vienības daļas kārtas numurs zemes vienībā

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Jana Supe

ieņemamais amats

Valsts zemes dienesta
Kadastra departamenta direktore

tālruņa nr.

67038635

faksa nr.

67038829

e - pasta adrese

Jana [dot] Supe [at] vzd [dot] gov [dot] lv