Izglītības un mācību nozaru klasifikācija - Classification of fields of education and training

StatussStarptautiskā klasifikācija
Izstrādātājs

APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJAS IZGLĪTĪBAS ZINĀTNES UN KULTŪRAS ORGANIZĀCIJA (UNESCO)

Par klasifikācijas ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgā valsts institūcijaIZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA

Tiesiskais pamatojums

nav.

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

 

Ieviešanas mērķis

precizēt un detalizēt Starptautisko standartizēto izglītības klasifikāciju (ISCED), nosakot mācību nozares, kurās tiek realizētas izglītības programmas. 

Objekts

izglītības programmas. 

Lietošanas joma

  • izglītības statistika;
  • izglītības programmu reģistrs;

  • pieaugušo izglītība.

Pieejamība
  • elektroniski: 

Eiropas komisijas tīmekļa vietnē, adrese: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/tools/docs/isced-2013-fields-of-education_en.pdf

Kodēšanas sistēma
  •  hierarhiskā
 

Koda garums 4 zīmes

 

Klasifikācijas līmeņi:

1. līmenis

11

plašas izglītības tematiskās grupas

2. līmenis

29

šauras izglītības tematiskās jomas

3. līmenis

~80

detalizētas izglītības programmu grupas

 
Kontaktpersonas

 

vārds, uzvārds

Aļona Babiča

ieņemamais amats

Izglītības un zinātnes ministrijas
Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta eksperte

tālruņa nr.

67047703

faksa nr.

67223905

e - pasta adrese

alona [dot] babica [at] izm [dot] gov [dot] lv

  

vārds, uzvārds

ieņemamais amats

 

 

tālruņa nr.

faksa nr.

e - pasta adrese

Dainis Papāns

Izglītības un zinātnes ministrijas
Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta
juriskonsults

67047838

67223905

dainis [dot] papans [at] izm [dot] gov [dot] lv