Institucionālo sektoru klasifikācija - Classification of institutional sectors

StatussEiropas Savienības klasifikācija
Izstrādātājs EIROPAS SAVIENĪBAS STATISTIKAS BIROJS (EUROSTAT)
Par klasifikācijas ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgā valsts institūcijaCENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE  

Tiesiskais pamatojums

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

netiek plānota.

Ieviešanas mērķis

iedalīt sektoros institucionālās vienības pēc to ienākumiem, izdevumiem, finanšu plūsmām un bilancēm, lai nodrošinātu salīdzināmu statistiku starp institucionālajiem sektoriem.

Objekts

visas institucionālās vienības.

Lietošanas joma

visi institucionālie sektori.

Pieejamība
Kodēšanas sistēma
  • decimāli hierarhiskā

Koda garums 6 zīmes

Klasifikācijas līmeņi:

1.līmenis

2

grupas

2.līmenis

7

sektori

3.līmenis

15

apakšsektori

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Liene Rimonte

ieņemamais amats

Centrālās statistikas pārvaldes
Makroekonomiskās statistikas departamenta
Valsts finanšu daļas vadītāja vietniece

tālruņa nr.

67366787

faksa nr.

67830137

e – pasta adrese

Liene [dot] Rimonte [at] csb [dot] gov [dot] lv