Ievainojumu datubāzes kodēšanas rokasgrāmata. Datu vārdnīca. - The Injury Database Coding Manual. Data dictionary.

 

 

StatussEiropas Savienības klasifikācija
Izstrādātājs 

PATĒRĒTĀJU DROŠĪBAS INSTITŪTS (NĪDERLANDE) 

Par klasifikācijas ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgā valsts institūcijaSLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS

Tiesiskais pamatojums

  • Eiropas Savienības Padomes 2007.gada 31.maija ieteikums par traumu profilaksi un drošības veicināšanu (2007/C 164/01).

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

2017.gadā tiek ieviestas izmaiņas atbilstoši aktuālākajai Eiropas Ievainojuma datubāzes (IDB) kodēšanas rokasgrāmatas versijai (IDB 1.4 versija, 2016.gads).

Ieviešanas mērķis

  • salīdzināmas informācijas iegūšana par ārējās iedarbes izraisītām traumām;

  • vienotās ES Traumu un ievainojumu reģistra datubāzes (EU-IDB) uzturēšana;

  • traumu profilakses pasākumu un traumatisma samazināšanas stratēģijas izstrāde.

Objekts

visa veida traumas, nelaimes gadījumi un saindēšanās.

Lietošanas joma
  • ārstniecības iestādes;

  • institūcijas, kas nodarbojas ar traumu profilakses pasākumu izstrādi;

  • valsts un pašvaldības institūcijas – veselības aprūpes resursu plānošanai;

  • sociālās apdrošināšanas institūcijas;

  • darba resursu un darba aizsardzības dienesti.

Pieejamība
Kodēšanas sistēma
  • decimāli hierarhiskā

Koda garums 2 – 8 zīmes

 

Klasifikācijas līmeņi:

1. līmenis

30

nodaļas

2. līmenis

294

pirmā līmeņa kodi

3. līmenis

852

otrā līmeņa kodi

4. līmenis

1102

trešā līmeņa kodi

Kontaktpersona

 

vārds, uzvārds

Jana Lepiksone

ieņemamais amats

Slimību profilakses un kontroles centra
Pētniecības un veselības statistikas departamenta direktore

tālruņa nr.

67387654

faksa nr.

67501591

e - pasta adrese

jana [dot] lepiksone [at] spkc [dot] gov [dot] lv