Darījumu veidu klasifikators

StatussEiropas Savienības klasifikators
Izstrādātājs - iestādeEIROPAS KOMISIJA
Par klasifikatora uzturēšanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti galvenā atbildīgā valsts pārvaldes iestādeVALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS

Tiesiskais pamatojums

Klasifikatora piemērošanu nosaka:
  • Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regula Nr.2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi;
  • Komisijas 2003.gada 18.decembra Regula (EK) Nr.2286/2003 par grozījumiem Regulā (EEK) Nr.2454/93, kas nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr.2913/92 par Kopienu Muitas kodeksa izveidi (dokuments attiecas uz EEZ).
Klasifikatora ieviešanatika veikta 2007.gadā.

Klasifikatora pārskatīšana

netiek plānota.

Ieviešanas mērķis

muitas deklarāciju aizpildīšanas atbilstība ES standartiem.

Objekts

muitas darījumi.

Lietošanas sfēra

muitas statistika darījumu griezumā.

Pieejamība
  • publikācijas (dokumenta) veidā;
  • datu bāzē vai strukturētu failu veidā.

Kodēšanas sistēma
  • hierarhiskā

Koda garums 2 zīmes

 

Klasifikatora līmeņi:

1.līmenis

9

sekcijas

2.līmenis

22

apakšsekcijas

 

Kontaktpersona

 

vārds, uzvārds

Irēna Knoka

ieņemamais amats

Valsts ieņēmumu dienesta
Muitas pārvaldes
E - muitas procedūru daļas vadītājas vietniece

tālruņa nr.

67120804

e - pasta adrese

Irena [dot] Knoka [at] vid [dot] gov [dot] lv