Darījumu un citu plūsmu klasifikācija - Classification of transactions and other flows

StatussEiropas Savienības klasifikācija
Izstrādātājs EIROPAS SAVIENĪBAS STATISTIKAS BIROJS (EUROSTAT)
Par klasifikācijas ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgā valsts institūcijaCENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE  
Tiesiskais pamatojums
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšananetiek plānota.
Ieviešanas mērķis

izveidot harmonizētu darījumu un citu plūsmu klasifikāciju, ar kuras palīdzību iegūt salīdzināmu statistiku ar citām valstīm.

Objekts

darījumi un citas plūsmas.

Lietošanas joma

finanšu darījumu uzskaite.

Pieejamība
Kodēšanas sistēma
  • decimāli hierarhiskā

Koda garums 5 zīmes

Klasifikācijas līmeņi:

1.līmenis

5

darījuma veidi

2.līmenis

35

grupas

3.līmenis

77

apakšgrupas

4.līmenis

66

klases

5.līmenis

45

apakšklases

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Liene Rimonte

ieņemamais amats

Centrālās statistikas pārvaldes
Makroekonomiskās statistikas departamenta
Valsts finanšu daļas vadītāja vietniece

tālruņa nr.

67366787

faksa nr.

67830137

e – pasta adrese

Liene [dot] Rimonte [at] csb [dot] gov [dot] lv