Centrālā preču klasifikācija, 2.1.redakcija - Central Product Classification, Version 2.1

StatussStarptautiskā klasifikācija
Izstrādātājs - iestādeAPVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA STATISTIKAS NODAĻA (UNSD)
Par klasifikācijas uzturēšanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti galvenā atbildīgā valsts pārvaldes iestādeCENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE

Tiesiskais pamatojums

nav.
Klasifikācijas ieviešanatika veikta 2015.gada augustā.
Ieviešanas mērķis

iegūt starptautiski salīdzināmu statistiku par preču un pakalpojumu veidiem.
CPC kā standarta centrālā produkcijas klasifikācija tika izstrādāta, lai:
1) kalpotu kā visu statistikas veidu, kuriem nepieciešama produkcijas detalizācija, savākšanas un sakārtošanas instruments;
2) uzlabotu harmonizāciju starp dažādām statistikas sadaļām;
3) pastiprinātu nacionālo kontu lomu ekonomiskās statistikas koordinēšanā.

Objekts

produktu kategorijas – preces un pakalpojumi.

Lietošanas sfēra
  • nacionālo un reģionālo kontu sastādīšana; 
  • ārējās tirdzniecības statistika (ieskaitot tirdzniecību ar pakalpojumiem); 
  • maksājumu bilances statistika.
Pieejamība
 
Kodēšanas sistēma
  • hierarhiskā

Koda garums 5 zīmes

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Nadežda Orlova

ieņemamais amats

Centrālās statistikas pārvaldes
Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departamenta

Statistikas plānošanas un standartizācijas daļas
vecākā referente

tālruņa nr.

67366962

faksa nr.

67830137

e - pasta adrese

Nadezda [dot] Orlova [at] csb [dot] gov [dot] lv