Būvju klasifikācija - Classification of Types of Construction

StatussEiropas Savienības klasifikācija
Izstrādātājs - iestādeEIROPAS SAVIENĪBAS STATISTIKAS BIROJS (EUROSTAT)
Par klasifikācijas uzturēšanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti galvenā atbildīgā valsts pārvaldes iestādeCENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE

Tiesiskais pamatojums 

nav.

Klasifikācijas pārskatīšana

nav paredzēta.

Ieviešanas mērķis
  • nodrošināt vienotu ēku, būvju un mājokļu kodēšanu ES valstīs;
  • izmantot būvniecības definīciju un būvniecības procesa normatīvo aktu izstrādei, būvju ekspluatācijas procesa raksturošanai. 
Objekts

ēkas un inženierbūves.

Lietošanas sfēra
  • būvniecības statistikā, būvniecības pārskatiem;
  • ēku, būvju, mājokļu uzskaitē;
  • nacionālo kontu sastādīšanā;
  • būvdarbu cenu statistikā.
Pieejamība
  • publikācijas (dokumenta) veidā;
  • elektroniski:

– Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā, adrese: http://www.csb.gov.lv/node/29899/list

 

– Eurostat klasifikāciju serverī RAMON (angļu valodā), adrese: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CC_1998&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC 

Kodēšanas sistēma
  • hierarhiskā

Koda garums 4 zīmes

 

Klasifikācijas līmeņi:

1.līmenis

2

sekcijas

2.līmenis

6

nodaļas
3.līmenis

20

grupas

4.līmenis

46

klases

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Sandra Vītola

ieņemamais amats

Centrālās statistikas pārvaldes
Uzņēmumu statistikas departamenta
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļas

vecākā referente

tālruņa nr.

67366739

faksa nr.67830137

e - pasta adrese

Sandra [dot] Vitola [at] csb [dot] gov [dot] lv