Būvju klasifikācija - Classification of Types of Construction

StatussEiropas Savienības klasifikācija
Izstrādātājs EIROPAS SAVIENĪBAS STATISTIKAS BIROJS (EUROSTAT)
Par klasifikācijas ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgā valsts institūcijaCENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE

Tiesiskais pamatojums 

nav.

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

nav paredzēta.

Ieviešanas mērķis
  • nodrošināt vienotu ēku, būvju un mājokļu kodēšanu ES valstīs;
  • izmantot būvniecības definīciju un būvniecības procesa normatīvo aktu izstrādei, būvju ekspluatācijas procesa raksturošanai. 
Objekts

ēkas un inženierbūves.

Lietošanas joma
  • būvniecības statistikas apkopošana;
  • ēku, būvju, mājokļu uzskaite;
  • nacionālo kontu sastādīšana;
  • būvdarbu cenu statistika.
Pieejamība
  • elektroniski:

– Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā, adrese: http://www.csb.gov.lv/node/29899/list

 

– Eurostat klasifikāciju serverī RAMON (angļu valodā), adrese: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CC_1998&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC 

Kodēšanas sistēma
  • hierarhiskā

Koda garums 4 zīmes

 

Klasifikācijas līmeņi:

1.līmenis

2

sekcijas

2.līmenis

6

nodaļas
3.līmenis

20

grupas

4.līmenis

46

klases

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Sandra Vītola

ieņemamais amats

Centrālās statistikas pārvaldes
Uzņēmumu statistikas departamenta
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļas

vecākā referente

tālruņa nr.

67366739

faksa nr.67830137

e - pasta adrese

Sandra [dot] Vitola [at] csb [dot] gov [dot] lv