Būvju klasifikācija

Statuss

Nacionālā klasifikācija

Izstrādātājs

Ekonomikas ministrija

Par klasifikācijas ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgās valsts institūcijas

EKONOMIKAS MINISTRIJA

VALSTS ZEMES DIENESTS

Tiesiskais pamatojums

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Valsts zemes dienests izstrādājis Ministru kabineta noteikumu projektu “Būvju klasifikācijas noteikumi” (TA-241), kas aizstās Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumus Nr. 1620 “Noteikumi par būvju klasifikāciju”.

Ieviešanas mērķis

nodrošināt vienotu būvju, tai skaitā būvēs esošo telpu grupu, uzskaiti Latvijas Republikā.

Objekts

būves (ēkas un inženierbūves) un telpu grupas.

Lietošanas joma

  • būvniecības statistikā, būvniecības pārskatos;

  • būvju uzskaitē;

  • būvju projektēšanā;

  • kadastrālā uzmērīšanā, reģistrācijā un vērtēšanā;

  • nacionālo kontu sastādīšanā.

Pieejamība

Kodēšanas sistēma

  • hierarhiskā

Koda garums 8 zīmes

 

Klasifikācijas līmeņi:

 

1.līmenis

2sekcijas1 decimālzīme
2.līmenis6nodaļas2 decimālzīmes
3.līmenis20grupas3 decimālzīmes 
4.līmenis47klases4 decimālzīmes 
5.līmenis67tipu grupas5 decimālzīmes 
6.līmenis154tipi6 decimālzīmes 

 

Kontaktpersonas

vārds, uzvārds

Evija Avota 

ieņemamais amats

Ekonomikas ministrijas

Būvniecības un mājokļu politikas departamenta
Būvniecības politikas nodaļas

vecākā referente

tālruņa nr.

67013262

faksa nr.

67013027

e - pasta adrese

Evija [dot] Avota [at] em [dot] gov [dot] lv

vārds, uzvārds

Mārtiņš Riežnieks

ieņemamais amats

Valsts zemes dienesta

Kadastra departamenta
Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas vadošais metodikas eksperts

tālruņa nr.

67038665

e - pasta adrese

Martins [dot] Rieznieks [at] vzd [dot] gov [dot] lv