Budžetu izdevumu klasifikācija atbilstoši funkcionālajām kategorijām

 

StatussNacionālā klasifikācija
Izstrādātājs Finanšu ministrija
Par klasifikācijas ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgā valsts institūcijaFINANŠU MINISTRIJA  
Tiesiskais pamatojums

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana 

netiek plānota. 

Ieviešanas mērķis

Klasifikācijas piemērošana nodrošina:

  • budžetu līdzekļu izlietojuma uzskaiti un kontroli;
  • iespēju analizēt budžetu līdzekļu izlietojumu;

  • iespēju sniegt sabiedrībai pārskatāmu informāciju par budžetu izdevumiem atbilstoši funkcionālajām kategorijām.

Objekts

valsts un pašvaldību budžetu izdevumi.

Lietošanas joma

valsts budžeta un pašvaldību budžetu, kā arī valsts un pašvaldību budžeta iestāžu budžeta plānošanai, uzskaitei un pārskatu sagatavošanai.

Pieejamība

htte 

Kodēšanas sistēma
  • decimāli hierarhiskā

Koda garums 5 zīmes
Klasifikācijas līmeņi – 4 līmeņi

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Ludmila Jevčuka

ieņemamais amats

Finanšu ministrijas

Finanšu vadības un metodoloģijas departamenta

Budžeta metodoloģijas nodaļas vadītāja

tālruņa Nr.

67095442

faksa Nr.67095541

e- pasta adrese

Ludmila [dot] Jevcuka [at] fm [dot] gov [dot] lv