Budžetu izdevumu klasifikācija atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

 

StatussNacionālā klasifikācja
Izstrādātājs Finanšu ministrija
Par klasifikācijas ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgā valsts institūcijaFINANŠU MINISTRIJA 

Tiesiskais pamatojums

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana 

netiek plānota.

Ieviešanas mērķis

Klasifikācijas piemērošana nodrošina:

  • budžeta līdzekļu izlietojuma uzskaiti un kontroli;
  • iespēju analizēt budžeta līdzekļu izlietojumu;

  • iespēju sniegt sabiedrībai pārskatāmu informāciju par budžeta izdevumiem.

Objekts

valsts un pašvaldību budžetu izdevumi.

Lietošanas joma

normatīvajos aktos budžeta un finanšu vadības jomā noteikto budžetu plānošanā, uzskaitē (atbilstoši naudas plūsmas un uzkrājuma principam) un pārskatu sagatavošanā

Pieejamība
Kodēšanas sistēma
  • hierarhiskā

Koda garums 4 zīmes

Klasifikācijas līmeņi – 4 līmeņi

Kontaktpersona
vārds, uzvārdsRaivis Čablis
ieņemamais amatsFinanšu ministrijas
Finanšu vadības un metodoloģijas departamenta
Budžeta metodoloģijas nodaļas
vecākais eksperts  
tālruņa Nr.67095498 
faksa Nr.67095541 
e - pasta adreseRaivis [dot] Cablis [at] fm [dot] gov [dot] lv