Budžetu ieņēmumu klasifikācija

StatussNacionālā klasifikācija
IzstrādātājsFinanšu ministrija

Par klasifikācijas ieviešanu, uzturēšanu un publicēšanu atbildīgā valsts institūcija

FINANŠU MINISTRIJA

Tiesiskais pamatojums

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

netiek plānota.

Ieviešanas mērķis

Budžetu ieņēmumu klasifikācijas piemērošana nodrošina:

  • budžetu ieņēmumu uzskaiti un kontroli;
  • iespēju analizēt budžetu ieņēmumus;

  • iespēju sniegt sabiedrībai pārskatāmu informāciju par budžetu ieņēmumiem.

Objekts

valsts un pašvaldību budžetu ieņēmumi.

Lietošanas joma

valsts budžeta un pašvaldību budžetu, kā arī valsts un pašvaldību budžetu iestāžu budžeta plānošanai, uzskaitei un pārskatu sagatavošanai. 

Pieejamība
Kodēšanas sistēma
  • decimāli hierarhiskā

Koda garums 5 zīmes

Klasifikācijas līmeņi – 4 līmeņi

Kontaktpersona

vārds, uzvārds

Raivis Čablis

ieņemamais amats

Finanšu ministrijas
Finanšu vadības un metodoloģijas departamenta
Budžeta metodoloģijas nodaļas
vecākais eksperts

tālruņa Nr.

67095498 

faksa Nr.67095541 

e- pasta adrese

Raivis [dot] Cablis [at] fm [dot] gov [dot] lv